Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.020.90

Počet záznamov: 13

Back
32 5012 Valid

Stavba lodí. Ventilácia strojovní na lodiach poháňaných vznetovým motorom. Požiadavky na navrhovanie a základné výpočty (ISO 8861:1998)

Vydanie: 01.08.2000

32 5921 Valid

Lode a námorná technológia. Ventilácia nákladných priestorov pre vozidlá poháňané spaľovacími motormi. Požiadavky na výpočet teoretického prívodu vzduchu (ISO 9785:2002)

Vydanie: 01.07.2003

32 5013 Valid

Lode a námorná technológia. Vzduchotechnika a vetranie ubytovacích priestorov. Podmienky návrhu a základ výpočtu (ISO 7547: 2002)

Vydanie: 01.07.2005

32 5013 Valid

Lode a námorná technológia. Vzduchotechnika a vetranie ubytovacích priestorov. Podmienky návrhu a základ výpočtu (ISO 7547:2002/Cor 1:2008)

Vydanie: 01.05.2009

06 1459 Valid

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

Vydanie: 01.06.2011

32 5700 Withdraw

Požiarne ustanovenia pre inštaláciu vykurovacích zariadení na vnútrozemských plavidlách

Vydanie: 10.11.1978

12 0020 Withdraw

Stavba lodí. Farebné označovanie v schémach vetracích systémov

Vydanie: 01.01.1997

32 5011 Withdraw

Stavba lodí. Vetranie nákladných priestorov, v ktorých sa pohybujú vozidlá so spaľovacími motormi. Výpočet teoretického prietoku vzduchu

Vydanie: 01.01.1997

32 5010 Withdraw

Klimatizácia a vetranie obytných lodných priestorov. Návrh a výpočet

Vydanie: 01.02.1997

32 5010 Withdraw

Stavba lodí. Vetranie a úprava vzduchu lodných kuchýň a prípravovní jedál s kuchynským zariadením

Vydanie: 01.03.1997

06 1459 Withdraw

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

Vydanie: 01.11.2001

06 1459 Withdraw

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

Vydanie: 01.09.2002

06 1459 Withdraw

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Uzavreté vykurovacie zariadenia na skvapalnené uhľovodíkové plyny na zabudovanie do vozidiel a lodí

Vydanie: 01.08.2007

Dotaz zabral 0,425s.