Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.080

Number of records: 260

Back
32 0853 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Otvorené záchranné veslové člny

Release Date: 01.04.1995

32 8621 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Plťové záchranné telesá

Release Date: 01.12.1996

32 0471 Valid

Lode a plávajúce zariadenia. Člnové kontajnery 1. radu. Základné technické požiadavky

Release Date: 01.02.1997

32 4512 Valid

Malé plavidlá so zabudovaným motorom. Konce vrtuľových hriadeľov a náboje s kužeľovitosťou 1:10 (ISO 4566:1992)

Release Date: 01.12.1997

32 0888 Valid

Malé plavidlá. Meranie statického ťahu prívesných motorov

Release Date: 01.05.2000

32 0891 Valid

Malé plavidlá. Prenosné palivové systémy pre prívesné lodné motory

Release Date: 01.11.2000

32 0894 Valid

Malé plavidlá. Ochrana proti spätnému plameňu pre benzínové motory

Release Date: 01.09.2001

32 8423 Valid

Záchranné pásy. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.12.2003

32 8424 Valid

Držiaky na záchranné pásy

Release Date: 01.12.2003

32 5155 Valid

Malé plavidlá. Ochrana osôb pred pádom cez palubu a ich záchrana (ISO 15085: 2003)

Release Date: 01.01.2004

32 5155 Valid

Malé plavidlá. Ochrana osôb pred pádom cez palubu a ich záchrana (ISO 15085: 2003)

Release Date: 01.03.2004

83 2650 Valid

Malé plavidlá. Systém rýchleho odopínania pre trapézové popruhy (ISO 10862: 2009)

Release Date: 01.11.2009

83 2651 Valid

Malé plavidlá. Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12401: 2009)

Release Date: 01.12.2009

94 0921 Valid

Pádla a veslá rekreačných plavidiel. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2012

32 1611 Valid

Malé plavidlá. Piestové spaľovacie motory, meranie emisií výfukových plynov. Meranie plynných emisií a emisií častíc výfukových plynov na skúšobnom stanovišti (ISO 18854: 2015)

Release Date: 01.09.2015

32 6724 Valid

Malé plavidlá. Elektrické navigačné svetlá. Výkonnosť svetiel LED (ISO 19009: 2015)

Release Date: 01.04.2016

32 0896 Valid

Malé plavidlá. Určenie maximálneho pomeru propulzného výkonu a rýchlosti manévrovania. Časť 1: Plavidlá s dĺžkou trupu menej ako 8 m (ISO 11592-1: 2016)

Release Date: 01.07.2016

87 1466 Valid

Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel

Release Date: 01.10.2016

32 0232 Valid

Malé plavidlá. Elektrický hnací systém (ISO 16315: 2016)

Release Date: 01.11.2016

32 0898 Valid

Malé plavidlá. Lodné kuchynské sporáky a vykurovacie telesá na tekuté palivo (ISO 14895: 2016)

Release Date: 01.12.2016

32 0860 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Pracovné člny, lodné člny a záchranné člny

Release Date: 01.04.2017

Dotaz zabral 0,397s.