Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.080

Number of records: 260

Back
32 4513 Valid

Malé plavidlá. Lodné pohonné piestové spaľovacie motory. Meranie výkonu a jeho uvádzanie (ISO 8665: 2006)

Release Date: 01.02.2018

32 0231 Valid

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 3: Člny s dĺžkou trupu menšou ako 6 m (ISO 12217-3: 2015)

Release Date: 01.02.2018

32 0883 Valid

Malé plavidlá. Elektrické prístroje. Ochrana pred vznietením okolitých horľavých plynov (ISO 8846: 1990)

Release Date: 01.02.2018

32 0895 Valid

Malé plavidlá. Zariadenia na skvapalnené ropné plyny (LPG) (ISO 10239: 2014)

Release Date: 01.02.2018

32 0863 Valid

Malé plavidlá. Kormidlové zariadenie. Zariadenie s ozubeným a kĺbovým prevodom (ISO 13929: 2001)

Release Date: 01.02.2018

32 0893 Valid

Malé plavidlá. Zabudované benzínové motory. Palivové a elektrické súčasti namontované na motore (ISO 15584: 2001)

Release Date: 01.02.2018

32 0231 Valid

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 1: Neplachtové člny s dĺžkou trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-1: 2015)

Release Date: 01.03.2018

32 0231 Valid

Malé plavidlá. Stanovenie stability a plávateľnosti a kategorizácia. Časť 2: Plachtové člny s dĺžkou trupu 6 m alebo väčšou (ISO 12217-2: 2015)

Release Date: 01.03.2018

32 0872 Valid

Malé plavidlá. Odpadové systémy. Časť 1: Zadržiavanie odpadových vôd (ISO 8099-1: 2018)

Release Date: 01.08.2018

32 5155 Valid

Malé plavidlá. Ochrana osôb pred pádom cez palubu a ich záchrana (ISO 15085: 2003)

Release Date: 01.11.2018

32 0897 Valid

Malé plavidlá. Hluk pohonu rekreačného plavidla šírený do okolia. Časť 1: Merací postup za plavby (ISO 14509-1: 2008)

Release Date: 01.05.2019

32 6723 Valid

Malé plavidlá. Navigačné svetlá. Inštalácia, umiestnenie a viditeľnosť (ISO 16180: 2013)

Release Date: 01.05.2019

32 8622 Valid

Nafukovacie člny. Časť 1: Člny s maximálnym výkonom motora 4,5 kW (ISO 6185-1: 2001)

Release Date: 01.05.2019

32 8622 Valid

Nafukovacie člny. Časť 2: Člny s maximálnym výkonom motora od 4,5 kW do 15 kW vrátane (ISO 6185-2: 2001)

Release Date: 01.05.2019

32 0885 Valid

Malé plavidlá. Ochrana proti naštartovaniu pri zaradenej rýchlosti (ISO 11547: 1994)

Release Date: 01.05.2019

32 1250 Valid

Malé plavidlá. Vodotesné kokpity a rýchloodvodňované kokpity (ISO 11812: 2001)

Release Date: 01.05.2019

32 3040 Valid

Malé plavidlá. Kotvenie, vyväzovanie a vlečenie. Upevňovacie body (ISO 15084: 2003)

Release Date: 01.05.2019

32 0897 Valid

Malé plavidlá. Hluk pohonu rekreačného plavidla šírený do okolia. Časť 3: Posudzovanie hluku s použitím výpočtu a meracích postupov (ISO 14509-3: 2009)

Release Date: 01.05.2019

32 8622 Valid

Nafukovacie člny. Časť 4: Člny s dĺžkou trupu od 8 m do 24 m s výkonom motora 15 kW a viac (ISO 6185-4: 2011, opravená verzia 2014-08-01)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 3: Materiály: Oceľ, hliníkové zliatiny, drevo a iné materiály (ISO 12215-3: 2002)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 4: Dielne a výroba (ISO 12215-4: 2002)

Release Date: 01.05.2019

Dotaz zabral 0,450s.