Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 49.090

Počet záznamov: 166

Späť

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 2: Všeobecný opis a vrstva dátového spoja

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 3: Prídavné hľadiská vysielania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 4: Funkcie bod-bod

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2008

EN

Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optických vlákien v letectve. Skúšobné metódy. Časť 203: Rozmery kábla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2008

EN

Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optických vlákien v letectve. Skúšobné metódy. Časť 602: Toxicita

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2008

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Harmonizovaná EN na systém GSM na palube lietadla vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2009

EN

Letectvo a kozmonautika. Optické obdĺžnikové viackontaktné konektory s kvadraxovou dutinkou, ochranným krúžkom priemeru 2,5 mm pre prevádzkovú teplotu od - 65 °C do 125 °C (v závislosti od kábla). Zapustené kontakty. Časť 201: Optický kontakt (podzostava) zásuvky. Norma na výrobok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2009

EN

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pozemné UHF vysielače, prijímače a vysielače/prijímače pre UHF leteckú pohyblivú službu, používajúce amplitúdovú moduláciu. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2009

EN

Letectvo a kozmonautika. Optické obdĺžnikové viackontaktné konektory s kvadraxovou dutinkou, ochranným krúžkom priemeru 2,5 mm pre prevádzkovú teplotu od -65 °C do 125 °C (v závislosti od kábla). Zapustené kontakty. Časť 202: Zostava optického kontaktu pre zásuvku s 900 µm chráneným vláknom. Norma na výrobok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2010

EN

Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 1: Špecifikácia Spoločenstva vzťahujúca sa na aplikácie podľa nariadenia ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru pre úroveň 1 A-SMGCS vrátane vonkajších rozhraní

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2010

EN

Letectvo a kozmonautika. Optické kruhové jednokolíkové a viackolíkové konektory spojené spojkou so závitom, so samoistiacim ochranným krúžkom priemeru 1,25 mm, s vymeniteľnou nastavovacou puzdrovou objímkou. Časť 002: Zhotovenie a usporiadanie kontaktov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2010

EN

Letectvo a kozmonautika. Optické kruhové jednokolíkové a viackolíkové konektory spojené spojkou so závitom, so samoistiacim ochranným krúžkom priemeru 1,25 mm, s vymeniteľnou nastavovacou puzdrovou objímkou. Časť 001: Technická špecifikácia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2010

EN

Pozemné VHF ručné, pohyblivé a pevné rádiové vysielače, prijímače a vysielače/prijímače pre VHF leteckú pohyblivú službu, používajúce amplitúdovú moduláciu. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2011

EN

Letectvo a kozmonautika. Navrhovanie a inštalácia elektrických a optických prepojovacích systémov v letectve

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2011

EN

Letectvo a kozmonautika. Optické káble s vonkajším priemerom plášťa 125 µm. Časť 103: Káble s polotuhou štruktúrou, so spevnenou konštrukciou, s menovitým gradientným vláknom 62,5/125 µm s jedným jadrom, s vonkajším priemerom 2,74 mm. Norma na výrobok

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.