Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.020

Počet záznamov: 214

Back
77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Vydanie: 09.03.1973

77 0641 Valid

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Vydanie: 10.11.1976

77 0421 Valid

Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku

Vydanie: 04.01.1978

77 0638 Valid

Skúšanie prepravného balenia vidlicovou manipuláciou

Vydanie: 05.05.1978

16 0220 Valid

Plechovky a kombinované škatule. Všeobecné technické požiadavky

Vydanie: 16.10.1978

77 0501 Valid

Zásady posudzovania technickej úrovne potlače spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia

Vydanie: 08.12.1978

77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Vydanie: 01.09.1979

98 0000 Valid

Kovový obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

Vydanie: 21.10.1983

77 1030 Valid

Obchodné a prepravné obaly na balenie textilných kusových a odevných výrobkov. Základné rozmerové rady

Vydanie: 20.04.1984

77 0000 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

Vydanie: 12.09.1984

77 0004 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

Vydanie: 12.09.1984

77 0006 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Baliace procesy a operácie

Vydanie: 12.09.1984

77 0910 Valid

Mechanické namáhanie prepravného balenia v prepravných reťazcoch

Vydanie: 13.12.1985

77 0911 Valid

Riziká tlakových síl pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch

Vydanie: 13.12.1985

77 0912 Valid

Riziká nárazu pri voľnom páde pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch

Vydanie: 13.12.1985

77 0913 Valid

Riziká horizontálnych nárazov pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch

Vydanie: 13.12.1985

77 0914 Valid

Riziká opakovaných otrasov pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch

Vydanie: 13.12.1985

77 0915 Valid

Riziká vibrácií pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch

Vydanie: 13.12.1985

77 0600 Valid

Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Vydanie: 19.02.1986

77 0020 Valid

Balenie. Všeobecné požiadavky na obaly

Vydanie: 19.02.1986

77 0001 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Vydanie: 18.06.1986

Dotaz zabral 0,398s.