Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.020

Počet záznamov: 214

Back
77 0650 Valid

Prepravné balenie. Skúška stálosti manipulačných jednotiek

Vydanie: 01.12.1993

77 0650 Valid

Prepravné balenie. Skúška stálosti manipulačných jednotiek

Vydanie: 22.04.1994

42 1414 Valid

Hliníkové plechy plátované meďou - AlCu. Technické dodacie predpisy

Vydanie: 01.01.1997

77 0640 Valid

Prepravné balenie. Prevádzkové skúšky v prepravnom reťazci. Záznam údajov

Vydanie: 01.11.1997

77 0640 Valid

Prepravné balenie. Prevádzkové skúšky v prepravnom reťazci. Záznam údajov

Vydanie: 01.11.1997

77 4001 Valid

Obaly. Hmatateľné výstrahy nebezpečenstva. Požiadavky (ISO 11683:1997)

Vydanie: 01.07.2000

77 0672 Valid

Obaly. Prepravné balenie. Skúška ponorením do vody

Vydanie: 01.08.2000

77 0215 Valid

Obaly. Vrecia. Opis a metóda merania. Časť 2: Prázdne vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie

Vydanie: 01.10.2000

77 0701 Valid

Prepravné služby. Reťaze na prepravu nákladov. Systém vyhlásenia vykonávacích podmienok

Vydanie: 01.12.2001

34 7385 Valid

Balenie vodičov na vinutia. Časť 5-2: Cievky s valcovým bubnom s kužeľovými čelami. Špecifikácia na návratné cievky z termoplastického materiálu

Vydanie: 01.01.2002

77 7000 Valid

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia

Vydanie: 01.04.2002

77 7009 Valid

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov

Vydanie: 01.04.2002

77 7010 Valid

Obaly. Optimalizácia energetického zhodnotenia odpadu z obalov

Vydanie: 01.10.2002

95 2002 Valid

Služby nákladnej dopravy. Vyhlasovanie a podávanie správ o environmentálnom správaní v sieťach nákladnej dopravy

Vydanie: 01.05.2003

77 0370 Valid

Obaly. Stanovenie celkovej aeróbnej biodegradability obalových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda pomocou analýzy uvoľneného oxidu uhličitého

Vydanie: 01.08.2003

77 0371 Valid

Obaly. Stanovenie celkovej aeróbnej biodegradability obalových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda pomocou merania kyslíkovej spotreby v uzavretom respirometri

Vydanie: 01.08.2003

95 2003 Valid

Preprava. Logistika a služby. Reťazce prepravy tovaru. Pravidlá postupu pri vykonávaní služieb prepravy nákladov

Vydanie: 01.09.2003

77 0008 Valid

Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície

Vydanie: 01.02.2004

77 0030 Valid

Obaly. Obalová jednotka. Rozmery a požiadavky na závesné vystavovacie obaly

Vydanie: 01.02.2004

77 7017 Valid

Obaly. Rýchlosť energetického zhodnotenia. Definícia a metóda výpočtu

Vydanie: 01.04.2004

77 0012 Valid

Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) na nie nebezpečné veci. Terminológia (ISO 15867: 2003)

Vydanie: 01.08.2004

Dotaz zabral 0,394s.