Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 55.020

Number of records: 215

Back
77 0008 Valid

Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície

Release Date: 01.02.2004

77 0030 Valid

Obaly. Obalová jednotka. Rozmery a požiadavky na závesné vystavovacie obaly

Release Date: 01.02.2004

77 7017 Valid

Obaly. Rýchlosť energetického zhodnotenia. Definícia a metóda výpočtu

Release Date: 01.04.2004

77 0012 Valid

Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) na nie nebezpečné veci. Terminológia (ISO 15867: 2003)

Release Date: 01.08.2004

77 7004 Valid

Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov

Release Date: 01.01.2005

77 7005 Valid

Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov

Release Date: 01.01.2005

77 7006 Valid

Obaly. Opätovné použitie

Release Date: 01.01.2005

77 7007 Valid

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou

Release Date: 01.01.2005

77 7008 Valid

Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti

Release Date: 01.01.2005

77 7003 Valid

Obaly. Opätovné použitie. Metódy hodnotenia výkonnosti systému na opätovné použitie

Release Date: 01.08.2005

77 0618 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Materiály z recyklovaných plastov (ISO 16103: 2005)

Release Date: 01.03.2006

77 7009 Valid

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov

Release Date: 01.04.2006

77 8003 Valid

Obaly. Manažérstvo hygieny pri výrobe obalov na požívatiny. Požiadavky

Release Date: 01.09.2008

77 7011 Valid

Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie

Release Date: 01.02.2009

77 7013 Valid

Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov (CEN/TR 13910: 2010)

Release Date: 01.12.2010

77 4011 Valid

Obaly. Obaly odolávajúce deťom. Mechanické skúšobné metódy na opätovne uzatvárateľné obalové systémy odolávajúce deťom (ISO 13127: 2012)

Release Date: 01.04.2013

77 0607 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúška chemickej znášanlivosti plastových obalov a nádob IBC (ISO 13274: 2013)

Release Date: 01.02.2014

95 2091 Valid

Mechanické bezpečnostné plomby. Kategorizácia spoľahlivosti

Release Date: 01.03.2014

77 0607 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúška chemickej znášanlivosti plastových obalov a nádob IBC (ISO 13274: 2013)

Release Date: 01.09.2014

77 3046 Valid

Obaly. Braillovo písmo na obaloch liečivých produktov (ISO 17351: 2013)

Release Date: 01.02.2015

77 0051 Valid

Obaly. Distribučné obaly. Grafické značky pre manipuláciu a skladovanie obalov (ISO 780: 2015)

Release Date: 01.11.2016

Dotaz zabral 0,410s.