Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.020

Počet záznamov: 214

Back
77 0619 Valid

Prepravné obaly na nebezpečné veci. Obaly, stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) a veľké obaly na nebezpečné veci. Návod na aplikáciu ISO 9001 (ISO 16106: 2020)

Vydanie: 01.02.2021

38 0001 Valid

Energetické audity. Časť 4: Doprava

Vydanie: 01.11.2022

77 0608 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúšobné metódy (ISO 16495: 2022, opravená verzia 2023-04)

Vydanie: 01.12.2022

28 8001 Valid

Systémy Hyperloop

Vydanie: 01.04.2023

77 0418 Valid

Obaly. Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a skúšobné postupy na opätovne neuzatvárateľné obaly na nefarmaceutické výrobky (ISO 28862: 2018)

Vydanie: 01.08.2023

77 0417 Valid

Opätovne neuzatvárateľné obaly na farmaceutické výrobky odolávajúce deťom. Požiadavky a skúšanie (ISO 14375: 2018)

Vydanie: 01.08.2023

77 0608 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúšobné metódy (ISO 16495: 2022, opravená verzia 2023-04)

Vydanie: 01.04.2024

49 0006 Withdraw

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Názvoslovie drevených obalov

Vydanie: 23.07.1975

77 0133 Withdraw

Zásady navrhovania systémov poddajnej fixácie výrobkov v obaloch

Vydanie: 10.11.1976

77 0471 Withdraw

Stanovenie ochrannej účinnosti spotrebiteľského balenia proti vzdušnej vlhkosti

Vydanie: 17.11.1976

77 0190 Withdraw

Zásady balenia do nevratných lepenkových debien

Vydanie: 09.02.1977

77 0651 Withdraw

Skúšanie prepravného balenia horizontálnymi nárazmi na železničnom voze

Vydanie: 27.05.1977

77 0231 Withdraw

Atmosférické skúšky obalov a balenia

Vydanie: 06.07.1977

77 0232 Withdraw

Stanovenie priepustnosti polotuhých a tuhých obalov pre vodnú paru

Vydanie: 06.07.1977

77 0637 Withdraw

Skúšanie prepravného balenia v rotačnom bubne

Vydanie: 02.03.1978

77 0104 Withdraw

Spotrebiteľské obaly na ochranné balenie

Vydanie: 31.07.1978

77 0105 Withdraw

Prepravné obaly a fixačné systémy na ochranné balenie

Vydanie: 31.07.1978

77 0106 Withdraw

Bariérové systémy na ochranné balenie

Vydanie: 31.07.1978

77 0639 Withdraw

Skúšanie prepravných obalov a prepravného balenia stlačením v lanovom závese

Vydanie: 21.02.1980

77 0621 Withdraw

Skúšanie skupinového balenia v zmrštiteľnej fólii

Vydanie: 27.05.1980

77 0110 Withdraw

Ochranné balenie strojárskych výrobkov. Všeobecné ustanovenia

Vydanie: 27.05.1980

Dotaz zabral 0,400s.