Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.040

Počet záznamov: 145

Späť

Platná

Vydanie: 04.01.1978

CS

Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.02.1980

CS

Stanovenie priepustnosti tenkých plošných materiálov pre vodnú paru gravimetrickou metódou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 27.05.1980

CS

Zásady používania obalových lepidiel

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.05.1981

CS

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre tuky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.05.1981

CS

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre oleje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.01.1983

CS

Zásady používania obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 22.11.1983

CS

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre aromatické látky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre plyny. Rovnotlaková metóda

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre plyny. Metóda konštantného pretlaku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.06.1986

CS

Vysúšadlá pre ochranné balenia. Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.08.1986

CS

Skúšanie obalových lepidiel. Všeobecné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.08.1986

CS

Stanovenie dĺžky vlasu obalových lepidiel

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.08.1986

CS

Stanovenie viskozity obalových lepidiel. Metóda Hopplerovým reoviskozimetrom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.08.1986

CS

Stanovenie dynamickej viskozity obalových lepidiel. Metóda rotačným viskozimetrom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.08.1987

CS

Stanovenie vplyvu obalových materiálov na organoleptické vlastnosti požívatín. Senzorická skúška

Objednať normu

Platná

Vydanie: 22.12.1989

CS

Stanovenie ochrannej účinnosti plastových obalových prostriedkov proti viditeľnému a ultrafialovému žiareniu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.05.1990

CS

Stanovenie množstva vysúšadiel do ochranných obalov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.10.1990

CS

Obalové materiály. Zásady zvárania a stanovenia pevnosti zvaru

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.04.1991

CS

Stanovenie protikoróznej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.04.1991

CS

Stanovenie bariérovej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov

Objednať normu

Dotaz zabral 0,390s.