Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 65.020.30

Počet záznamov: 101

Späť

Platná

Vydanie: 25.05.1972

CS

Názvoslovie z oblasti inseminácie hospodárskych zvierat

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.08.1972

CS

Plemenárske názvoslovie. Kontrola úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho dobytka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 22.10.1975

CS

Spermie býkov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 24.02.1976

CS

Kontrola dedičnosti mliečnej úžitkovosti hovädzieho dobytka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.06.1976

CS

Jatočné teľatá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.11.1976

SK

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1977

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1983

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.06.1985

CS

Jatočné ošípané

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1986

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.03.1987

CS

Zmrazené spermie býkov. Technické požiadavky. Technické predpisy pre spoluprácu v RVHP

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.01.1988

SK

Plemenná a chovná hydina. Kurčatá, sliepky, kohúty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1988

CS

Názvoslovie v odbore šľachtenia hospodárskych zvierat

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.07.1988

CS

Chov hovädzieho dobytka. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.07.1988

CS

Chov ošípaných. Termíny a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1988

Kontrola dedičnosti mliečnej úžitkovosti hovädzieho dobytka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 24.10.1988

SK

Chov hydiny. Názvy a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 03.01.1989

CS

Zmrazené spermie býkov. Metódy biologických vyšetrení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.06.1989

CS

Plemenné býky. Metódy určenia plemennej hodnoty podľa vlastnej úžitkovosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.07.1989

CS

Chovné ciele a štandardy uznaných plemien hovädzieho dobytka

Objednať normu

Dotaz zabral 0,395s.