Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 65.020.30

Number of records: 101

Back
46 7109 Valid

Názvoslovie z oblasti inseminácie hospodárskych zvierat

Release Date: 25.05.1972

46 7106 Valid

Plemenárske názvoslovie. Kontrola úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho dobytka

Release Date: 23.08.1972

46 7111 Valid

Spermie býkov

Release Date: 22.10.1975

46 6114 Valid

Kontrola dedičnosti mliečnej úžitkovosti hovädzieho dobytka

Release Date: 24.02.1976

46 6121 Valid

Jatočné teľatá

Release Date: 15.06.1976

46 6415 Valid

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Release Date: 10.11.1976

46 6415 Valid

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Release Date: 01.12.1977

46 6415 Valid

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Release Date: 01.07.1983

46 6160 Valid

Jatočné ošípané

Release Date: 05.06.1985

46 6415 Valid

Živočíšna výroba. Jatočná hydina

Release Date: 01.12.1986

46 7199 Valid

Zmrazené spermie býkov. Technické požiadavky. Technické predpisy pre spoluprácu v RVHP

Release Date: 16.03.1987

46 6410 Valid

Plemenná a chovná hydina. Kurčatá, sliepky, kohúty

Release Date: 20.01.1988

46 7100 Valid

Názvoslovie v odbore šľachtenia hospodárskych zvierat

Release Date: 01.02.1988

46 6149 Valid

Chov hovädzieho dobytka. Termíny a definície

Release Date: 14.07.1988

46 6199 Valid

Chov ošípaných. Termíny a definície

Release Date: 14.07.1988

46 6114 Valid

Kontrola dedičnosti mliečnej úžitkovosti hovädzieho dobytka

Release Date: 01.08.1988

46 6501 Valid

Chov hydiny. Názvy a definície

Release Date: 24.10.1988

46 7198 Valid

Zmrazené spermie býkov. Metódy biologických vyšetrení

Release Date: 03.01.1989

46 6127 Valid

Plemenné býky. Metódy určenia plemennej hodnoty podľa vlastnej úžitkovosti

Release Date: 09.06.1989

46 6105 Valid

Chovné ciele a štandardy uznaných plemien hovädzieho dobytka

Release Date: 26.07.1989

46 6128 Valid

Plemenné býky mäsových plemien. Metóda hodnotenia podľa kvality potomstva

Release Date: 26.07.1989

Dotaz zabral 0,408s.