Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 65.080

Number of records: 325

Back
65 4808 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie sypnej hmotnosti voľne sypaných priemyselných hnojív

Release Date: 01.10.2001

65 4809 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie sypnej hmotnosti priemyselných hnojív po strasení

Release Date: 01.10.2001

65 4846 Valid

Priemyselné hnojivá. Úprava katexovou živicou na stanovenie obsahu chelátovaných mikroživín a chelátovaného podielu mikroživín

Release Date: 01.11.2001

65 4870 Valid

Vápenaté hnojivá. Stanovenie horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

Release Date: 01.12.2001

65 4800 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny

Release Date: 01.02.2002

65 4800 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 2: Terminológia priemyselných hnojív

Release Date: 01.02.2002

65 4837 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie sypnej hmotnosti jemnozrnných hnojív (ISO 7837:1992)

Release Date: 01.06.2002

46 5743 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Extrakcia prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej

Release Date: 01.08.2002

46 5744 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Extrakcia živín rozpustných v zmesi chlorid vápenatý/DTPA (CAT)

Release Date: 01.08.2002

46 5745 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Extrakcia živín a prvkov rozpustných vo vode

Release Date: 01.08.2002

46 5746 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Stanovenie dusíka. Časť 1: Modifikovaná Kjeldahlova metóda

Release Date: 01.08.2002

46 5746 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Stanovenie dusíka. Časť 2: Dumasova metóda

Release Date: 01.08.2002

65 4838 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu vody (Karlova-Fischerova metóda). Časť 1: Metanol ako extrakčné činidlo

Release Date: 01.08.2002

65 4838 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu vody (Karlova-Fischerova metóda). Časť 2: Propán-2-ol ako extrakčné činidlo

Release Date: 01.08.2002

65 4853 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu vápnika. Oxalátová metóda

Release Date: 01.08.2002

65 4817 Valid

Pomaly rozpustné hnojivá. Stanovenie uvoľňovania živín. Metóda na obaľované hnojivá

Release Date: 01.10.2002

65 4900 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Rozdelenie

Release Date: 01.12.2002

65 4807 Valid

Tuhé priemyselné hnojivá. Sitová skúška

Release Date: 01.04.2004

65 4839 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie oxidu uhličitého. Časť 2: Metóda pre vápenaté hnojivá

Release Date: 01.01.2005

65 4832 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vody. Návody a odporúčania

Release Date: 01.09.2005

65 4848 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu kadmia

Release Date: 01.02.2006

Dotaz zabral 0,403s.