Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 65.080

Number of records: 325

Back
65 4805 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Odber a príprava vzorky. Časť 1: Odber vzorky

Release Date: 01.09.2007

65 4805 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Odber a príprava vzorky. Časť 2: Príprava vzorky

Release Date: 01.09.2007

65 4850 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dikyándiamidu. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Release Date: 01.12.2007

46 5747 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc

Release Date: 01.02.2008

46 5741 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Príprava vzoriek na fyzikálne a chemické skúšky. Stanovenie obsahu sušiny, obsahu vlhkosti a laboratórnej sypnej hmotnosti

Release Date: 01.04.2008

65 4854 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel. Stanovenie železa chelátovaného s EDDHSA metódou ionopárovej chromatografie

Release Date: 01.01.2009

65 4855 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel. Stanovenie železa chelátovaného s o,p-EDDHA metódou HPLC s reverznou fázou

Release Date: 01.01.2009

65 4856 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie inhibítora ureázy N-(n-butyl)-tiofosfortriamidu (NBPT) metódou HPLC

Release Date: 01.01.2009

65 4857 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu draslíka rozpustného vo vode

Release Date: 01.06.2009

65 4858 Valid

Priemyselné hnojivá. Spektrofotometrické stanovenie biuretu v močovine

Release Date: 01.06.2009

65 4861 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie amoniakového dusíka

Release Date: 01.06.2009

65 4862 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dusičnanového a amoniakového dusíka podľa Devarda

Release Date: 01.06.2009

65 4863 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie celkového dusíka v močovine

Release Date: 01.06.2009

65 4864 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dusičnanového a amoniakového dusíka podľa Ulscha

Release Date: 01.06.2009

65 4865 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dusičnanového a amoniakového dusíka podľa Arnda

Release Date: 01.06.2009

65 4869 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie rôznych foriem dusíka v tej istej vzorke obsahujúcej dusík ako dusičnany, amoniak, močovinu a kyánamidový dusík

Release Date: 01.06.2009

65 4871 Valid

Vápenaté hnojivá. Stanovenie rozkladu granulovaného vápnika a vápenato-horečnatých uhličitanov pod vplyvom vody

Release Date: 01.06.2009

65 4852 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie rôznych foriem dusíka v hnojivách obsahujúcich dusičnanový, amoniakový a močovinový dusík dvomi rôznymi metódami

Release Date: 01.02.2010

46 5748 Valid

Tvarované pestovateľské substráty. Stanovenie dĺžky, šírky, výšky, objemu a sypnej hmotnosti

Release Date: 01.06.2010

65 4839 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie oxidu uhličitého. Časť 1: Metóda pre tuhé hnojivá

Release Date: 01.07.2010

65 4844 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie 3-metylpyrazolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Release Date: 01.10.2010

Dotaz zabral 0,415s.