Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 65.080

Number of records: 325

Back
65 4885 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie jemnosti mletých jemných prírodných fosfátov

Release Date: 01.03.2012

65 4886 Valid

Priemyselné hnojivá. Extrakcia celkovej síry prítomnej v rôznych formách

Release Date: 01.03.2012

65 4887 Valid

Priemyselné hnojivá. Extrakcia vo vode rozpustnej síry, keď je síra prítomná v rôznych formách

Release Date: 01.03.2012

65 4890 Valid

Priemyselné hnojivá. Extrakcia fosforu rozpustného v minerálnych kyselinách

Release Date: 01.03.2012

65 4891 Valid

Priemyselné hnojivá. Extrakcia fosforu rozpustného v neutrálnom citrane amónnom

Release Date: 01.03.2012

65 4889 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie komplexotvorných iónov mikroživín v hnojivách. Identifikácia lignosulfonátov

Release Date: 01.03.2012

65 4878 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)-fosforečnej (2-NPT) v močovine a v hnojivách obsahujúcich močovinu. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Release Date: 01.03.2012

65 4877 Valid

Vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu prachu zrnitých vápenatých hnojív pred simuláciou a po simulácii podmienok spracovania

Release Date: 01.04.2012

65 4879 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chloridov v neprítomnosti organického materiálu

Release Date: 01.04.2013

65 4896 Valid

Priemyselné hnojivá. Manganometrické stanovenie vápnika po precipitácii do formy oxalátu

Release Date: 01.04.2013

65 4897 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie horčíka atómovou absorpčnou spektrometriou

Release Date: 01.04.2013

65 4898 Valid

Priemyselné hnojivá. Komplexometrické stanovenie horčíka

Release Date: 01.04.2013

65 4899 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie sodíka v extrakte hnojiva plameňovo-emisnou spektrometriou

Release Date: 01.04.2013

65 4905 Valid

Vápenaté hnojivá. Stanovenie množstva zvyškového jemne mletého uhličitanu v pôdach. Volumetrická metóda

Release Date: 01.04.2013

65 4842 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie 3,4-dimetyl-1H-pyrazolfosfátu (DMPP). Metóda s použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Release Date: 01.04.2013

65 4840 Valid

Priemyselné hnojivá. Porovnanie výsledkov kruhových testov v CEN/TC 260/WG 7 s toleranciami ustanovenými v Nariadení EK č. 2003/2003, v Prílohe II a závery

Release Date: 01.07.2013

65 4875 Valid

Vápenatouhličitanové hnojivá. Stanovenie reaktivity. Automatická titračná metóda s kyselinou citrónovou

Release Date: 01.01.2014

46 5736 Valid

Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Odber vzoriek

Release Date: 01.02.2014

65 4847 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách iónovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie EDTA, HEDTA a DTPA iónovou chromatografiou

Release Date: 01.06.2014

65 4955 Valid

Priemyselné hnojivá. Stanovenie N-(n-butyl)triamidu kyseliny fosforečnej (NBPT) a N-(n-propyl)triamidu kyseliny fosforečnej (NPPT). Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Release Date: 01.09.2015

65 4911 Valid

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie šesťmocného chrómu (VI) fotometrickou metódou (metóda A) a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou (metóda B)

Release Date: 01.07.2016

Dotaz zabral 0,398s.