Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 65.120

Počet záznamov: 213

Späť

Platná

Vydanie: 28.02.1973

CS

Poľnohospodárske stroje. Skúšanie strojov na mliaždenie, zhŕňanie a obracanie krmovín

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.09.1974

CS

Metódy skúšania nezávadnosti krmív

Objednať normu

Platná

Vydanie: 22.07.1981

CS

Výživná hodnota krmív

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.03.1982

CS

Potreba živín pre hospodárske zvieratá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1991

Poľnohospodárske stroje. Skúšanie strojov na mliaždenie, zhŕňanie a obracanie krmovín

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.05.1991

CS

Metódy skúšania kŕmnych zmesí. Zisťovanie biofaktorov. Stanovenie chloridu cholínu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.05.1991

CS

Metódy skúšania kŕmnych zmesí. Zisťovanie biofaktorov. Stanovenie vitamínu A v mliečnych kŕmnych zmesiach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1994

SK

Kŕmne obilniny. Časť 2: Zrno kŕmnej pšenice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1994

SK

Kŕmne obilniny. Časť 4: Zrno kŕmneho ovsa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1994

SK

Kŕmne obilniny. Časť 5: Zrno tritikale

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1996

SK

Kŕmne obilniny. Časť 5: Zrno tritikale

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1996

SK

Kŕmne obilniny. Časť 4: Zrno kŕmneho ovsa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1996

SK

Kŕmne obilniny. 10. časť: Zrno ciroku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1996

SK

Kŕmne obilniny. 3. časť: Zrno kŕmneho jačmeňa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1996

SK

Kŕmne obilniny. 6. časť: Zrno kŕmnej kukurice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1996

SK

Kŕmne obilniny. 7. časť: Zrno prosa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1996

SK

Kŕmne obilniny. 8. časť: Zrno pohánky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1996

SK

Kŕmne obilniny. 9. časť: Zrno moháru a čumizy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Kŕmne zmesi pre zvieratá. Stanovenie rezíduí organofosfátových pesticídov. Metóda plynovej chromatografie (ISO 14182:1999)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2002

CS

Krmivá. Stanovenie rezíduí organochlórových pesticídov. Metóda plynovej chromatografie (ISO 14181:2000)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,386s.