Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 67.200.20

Počet záznamov: 70

Späť

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Všeobecné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Organoleptické skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie olejnín. Stanovenie hmotnosti tisíc semien sóje pri vlhkosti 12 %

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie olejnín. Stanovenie semien blenu v maku a horčici. Stanovenie typového zloženia maku a horčice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie olejnín. Stanovenie obsahu tuku (n-hexanového alebo petroéterového extraktu)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Skúšanie olejnín. Stanovenie obsahu kyseliny erukovej v oleji

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

CS

Skúšanie obilnín, strukovín a olejnín. Stanovenie napadnutia skladištnými škodcami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Olejnaté semená. Časť 3: Semeno maku (mak)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Olejnaté semená. Časť 4: Semeno horčice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Olejnaté semená. Časť 5: Semeno ľanu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Olejnaté semená. Časť 7: Semeno sóje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Olejnaté semená. Odber vzoriek

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Olejnaté semená. Odber vzoriek

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

SK

Olejnaté semená. Simultánne stanovenie množstva oleja a vody. Metóda pulznej nukleárnej magnetickej rezonančnej spektrometrie (ISO 10565: 1998)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

SK

Zvyšky olejnatých semien po extrakcii oleja. Stanovenie celkových rezíduí hexánu (ISO 8892:1987)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

SK

Zvyšky olejnatých semien po extrakcii oleja. Stanovenie voľných rezíduí hexánu (ISO 9289:1991)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

SK

Olejnaté semená. Časť 7: Semeno sóje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2006

SK

Olejnaté semená. Stanovenie obsahu nečistôt (ISO 658: 2002)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

SK

Olejnaté semená. Časť 1: Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

SK

Olejnaté semená. Časť 2: Semeno repky olejky

Objednať normu

Dotaz zabral 0,391s.