Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 71.060.10

Počet záznamov: 85

Späť

Platná

Vydanie: 18.02.1980

CS

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí celkového dusíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.05.1981

CS

Čisté chemikálie a činidlá. Kolorimetrická metóda stanovenia obsahu prímesí železa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.09.1981

SK

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu celkového P|idx(2)|O|idx(5)|

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.09.1981

SK

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu monofosforečnanu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.10.1981

CS

Síra. Metódy skúšania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.11.1981

CS

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu medi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.11.1981

CS

Hydroxid sodný technický. Metóda atómovej absorpčnej spektroskopie na stanovenie obsahu medi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.11.1981

CS

Hydroxid sodný technický. Metódy stanovenia obsahu ťažkých kovov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.11.1981

CS

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu hliníka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.11.1981

CS

Hydroxid sodný technický. Komplexometrická metóda stanovenia súčtu obsahu vápnika a horčíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.11.1981

CS

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu ortuti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 24.12.1981

CS

Chlorid sodný (soľ). Komplexometrická metóda stanovenia obsahu vápnika a horčíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.08.1982

CS

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia obsahu draslíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.10.1982

CS

Priemyselné hnojivá. Odmerná metóda stanovenia dusičnanového dusíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.10.1982

CS

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia obsahu amidického dusíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.08.1983

CS

Hydroxid sodný technický. Metóda atómovej absorpčnej spektroskopie na stanovenie obsahu súčtu vápnika a horčíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.08.1983

CS

Priemyselné hnojivá. Destilačná metóda stanovenia obsahu amónneho dusíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.08.1983

CS

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia obsahu celkového dusíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.09.1983

CS

Fosfor žltý technický

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.09.1984

CS

Uhličitan sodný technický. Fotometrická metóda stanovenia obsahu železa

Objednať normu

Dotaz zabral 0,399s.