Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 71.100.30

Počet záznamov: 303

Späť

Platná

Vydanie: 24.02.1965

CS

Prevádzka laboratórií výbušnín, skúšobní a strelníc

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.12.1968

CS

Priemyselné trhaviny. Stanovenie obsahu vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.02.1969

CS

Roznecovadlá (iniciátory). Skúška rozbušiek prierazom na skúšobnej doštičke

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.08.1969

CS

Stanovenie relatívnej pracovnej schopnosti priemyselných trhavín v balistickom mažiari

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.09.1969

CS

Stanovenie teploty vzbuchu výbušnín

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.05.1971

CS

Priemyselné trhaviny. Stanovenie brizancie trhavín oloveným valčekom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 27.05.1971

CS

Meranie tlakovzdušných účinkov trhavín

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.06.1972

CS

Priemyselné trhaviny. Stanovenie citlivosti trhavín voči iniciácii tlakovou vlnou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.05.1974

CS

Priemyselné trhaviny. Metódy chemického skúšania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.05.1975

CS

Skúška chemickej stálosti výbušnín podľa Abela

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Všeobecné a základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie povrchového grafitu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie popola jednozložkových prachov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Izolácia nitrocelulózy z jednozložkových prachov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dusíka v nitrocelulóze jednozložkových prachov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie chloridu sodného

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie octanu etylnatého

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie popola dvojzložkových prachov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie látok extrahovateľných dietyléterom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1978

CS

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie nitroglycerínu alebo diglykoldinitrátu

Objednať normu

Dotaz zabral 0,456s.