Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 73.100

Number of records: 158

Back
28 1130 Valid

Koľajové vozidlá. Úzkorozchodné elektrické lokomotívy priemyselné a banské

Release Date: 30.06.1965

28 1131 Valid

Koľajové vozidlá. Banské trolejové lokomotívy na jednosmerný prúd

Release Date: 30.06.1965

28 1136 Valid

Koľajové vozidlá. Banské akumulátorové lokomotívy

Release Date: 30.06.1965

44 2694 Valid

Spojka banskej oceľovej výstuže. Rozmery

Release Date: 20.04.1971

34 1556 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre trakčné vedenie banských elektrických dráh

Release Date: 03.01.1973

44 2694 Valid

Spojka banskej oceľovej výstuže. Rozmery

Release Date: 01.05.1973

28 1713 Valid

Banské vozíky s pevnou korbou. Hlavné rozmery

Release Date: 23.01.1974

37 6785 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Trakčné napájacie stanice banských elektrických dráh

Release Date: 21.02.1977

44 4400 Valid

Banské výstuže. Spoločné ustanovenia

Release Date: 16.06.1978

28 0106 Valid

Priemyselné a banské úzkorozchodné lokomotívy. Technické požiadavky

Release Date: 31.07.1978

44 4209 Valid

Čapové spojenie hydrauliky. Otvory a čapové koncovky. Pripojovacie rozmery

Release Date: 29.09.1978

44 2694 Valid

Spojka banskej oceľovej výstuže. Rozmery

Release Date: 01.10.1978

02 3216 Valid

Spojovacie články pre banské článkové reťaze

Release Date: 16.10.1978

36 0050 Valid

Osvetľovanie hlbinných baní

Release Date: 11.03.1983

44 4204 Valid

Uhoľné kombajny. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

Release Date: 25.04.1983

44 5518 Valid

Vzduchové zubové motory. Technické požiadavky

Release Date: 10.06.1983

44 6571 Valid

Protiprašné zariadenia banských raziacich strojov. Technické požiadavky

Release Date: 16.01.1984

44 2601 Valid

Banská oceľová výstuž. Spoločné ustanovenia

Release Date: 05.12.1985

44 2610 Valid

Oblúková banská oceľová výstuž poddajná. Bočné diely oblé. Rozmery

Release Date: 05.12.1985

44 2611 Valid

Kruhová banská oceľová výstuž poddajná. Rozmery

Release Date: 05.12.1985

44 4208 Valid

Kvapaliny pre hydraulické obvody banských strojov a zariadení. Metódy skúšania a hodnotenie horľavosti

Release Date: 19.12.1986

Dotaz zabral 0,323s.