Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 73.100

Number of records: 158

Back
34 1412 Valid

Banské zariadenia. Systémy elektrického ovládania

Release Date: 01.12.1993

28 1780 Valid

Banský voz na dopravu osôb

Release Date: 01.10.1997

44 5520 Valid

Závesné dráhy. Technické požiadavky

Release Date: 01.11.1997

44 6403 Valid

Banské požiarne vodovody. Všeobecné ustanovania

Release Date: 01.11.1997

44 6450 Valid

Banské objekty. Protivýbuchové uzávery

Release Date: 01.11.1997

44 8710 Valid

Závodné banské záchranné stanice

Release Date: 01.01.1998

44 9472 Valid

Pracovné miesta na obsluhu banských mobilných strojov a vrátkov

Release Date: 01.01.1998

44 5552 Valid

Banské vrátky. Technické požiadavky

Release Date: 01.08.1999

44 9471 Valid

Ergonomické požiadavky na banské stroje a zariadenia

Release Date: 01.08.1999

44 4408 Valid

Mechanizovaná výstuž. Technické požiadavky

Release Date: 01.08.1999

38 9622 Valid

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Vetracia konštrukcia odolná proti tlaku pri výbuchu 2 bar

Release Date: 01.09.2005

38 9622 Valid

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Vetracia konštrukcia odolná proti tlaku pri výbuchu 2 bar

Release Date: 01.05.2006

38 9723 Valid

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na degazáciu banského plynu

Release Date: 01.01.2008

38 9622 Valid

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Pasívne vodné korýtkové uzávery

Release Date: 01.01.2008

38 9622 Valid

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace systémy pre raziace stroje

Release Date: 01.05.2008

38 9622 Valid

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Pasívne vodné korýtkové uzávery

Release Date: 01.01.2009

44 5003 Valid

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Koľajové lokomotívy (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.10.2009

44 5721 Valid

Stroje pre hlbinné bane. Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek na porubové hrabľové dopravníky (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.10.2009

38 9700 Valid

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

Release Date: 01.11.2014

44 2200 Valid

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné porubové dobývacie stroje. Bezpečnostné požiadavky na dobývacie kombajny a pluhové systémy (ISO 19225: 2017/Amd 1: 2019)

Release Date: 01.06.2018

44 5003 Valid

Baníctvo. Mobilné stroje na práce v podzemí. Bezpečnosť strojov (ISO 19296: 2018)

Release Date: 01.06.2019

Dotaz zabral 0,419s.