Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 73.100.40

Number of records: 39

Back
28 1130 Valid

Koľajové vozidlá. Úzkorozchodné elektrické lokomotívy priemyselné a banské

Release Date: 30.06.1965

28 1131 Valid

Koľajové vozidlá. Banské trolejové lokomotívy na jednosmerný prúd

Release Date: 30.06.1965

28 1136 Valid

Koľajové vozidlá. Banské akumulátorové lokomotívy

Release Date: 30.06.1965

28 1713 Valid

Banské vozíky s pevnou korbou. Hlavné rozmery

Release Date: 23.01.1974

37 6785 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Trakčné napájacie stanice banských elektrických dráh

Release Date: 21.02.1977

28 0106 Valid

Priemyselné a banské úzkorozchodné lokomotívy. Technické požiadavky

Release Date: 31.07.1978

44 5723 Valid

Banské presúvacie hrabľové dopravníky. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

Release Date: 19.12.1986

42 5676 Valid

Koľajnice pre banské a poľné trate. Rozmery

Release Date: 29.03.1990

44 5780 Valid

Úzkorozchodné trate. Koľajové pole pre bane a poľné trate

Release Date: 01.12.1992

28 1780 Valid

Banský voz na dopravu osôb

Release Date: 01.10.1997

44 5552 Valid

Banské vrátky. Technické požiadavky

Release Date: 01.08.1999

44 5003 Valid

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Koľajové lokomotívy (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.10.2009

44 5721 Valid

Stroje pre hlbinné bane. Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek na porubové hrabľové dopravníky (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.10.2009

44 5003 Valid

Baníctvo. Mobilné stroje na práce v podzemí. Bezpečnosť strojov (ISO 19296: 2018)

Release Date: 01.06.2019

26 0380 Valid

Dopravné pásy. Požiadavky na textilné dopravné pásy pokryté gumou alebo plastom pre podzemné baníctvo (ISO 22721: 2023)

Release Date: 01.12.2023

27 3801 Withdrawn

Banské lanové dráhy. Všeobecné ustanovenia

Release Date: 08.05.1953

27 3811 Withdrawn

Poháňacie stanice banských lanových dráh

Release Date: 08.05.1953

27 3820 Withdrawn

Banské lanové dráhy. Hnacie lanové kotúče. Výpočet ťahu v lane

Release Date: 08.05.1953

27 3821 Withdrawn

Banské lanové dráhy. Hnacie lanové kotúče so širokou drážkou

Release Date: 08.05.1953

27 3822 Withdrawn

Banské lanové dráhy. Hnacie lanové kotúče so zvieracími kliešťami. (Karlíkov kotúč)

Release Date: 08.05.1953

27 3823 Withdrawn

Banské lanové dráhy. Zosilnené hnacie lanové kotúče so zvieracími kliešťami. (Karlíkov kotúč)

Release Date: 08.05.1953

Dotaz zabral 0,457s.