Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 73.100.40

Počet záznamov: 39

Späť

Platná

Vydanie: 30.06.1965

SK

Koľajové vozidlá. Úzkorozchodné elektrické lokomotívy priemyselné a banské

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.06.1965

SK

Koľajové vozidlá. Banské trolejové lokomotívy na jednosmerný prúd

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.06.1965

SK

Koľajové vozidlá. Banské akumulátorové lokomotívy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.01.1974

CS

Banské vozíky s pevnou korbou. Hlavné rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.02.1977

SK

Elektrotechnické predpisy STN. Trakčné napájacie stanice banských elektrických dráh

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.07.1978

SK

Priemyselné a banské úzkorozchodné lokomotívy. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.12.1986

CS

Banské presúvacie hrabľové dopravníky. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1990

CS

Koľajnice pre banské a poľné trate. Rozmery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1992

CS

Úzkorozchodné trate. Koľajové pole pre bane a poľné trate

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Banský voz na dopravu osôb

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1999

SK

Banské vrátky. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

SK

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Koľajové lokomotívy (Konsolidovaný text)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2009

SK

Stroje pre hlbinné bane. Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek na porubové hrabľové dopravníky (Konsolidovaný text)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2019

EN

Baníctvo. Mobilné stroje na práce v podzemí. Bezpečnosť strojov (ISO 19296: 2018)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2023

EN

Dopravné pásy. Požiadavky na textilné dopravné pásy pokryté gumou alebo plastom pre podzemné baníctvo (ISO 22721: 2023)

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 08.05.1953

CS

Banské lanové dráhy. Všeobecné ustanovenia

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 08.05.1953

CS

Poháňacie stanice banských lanových dráh

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 08.05.1953

CS

Banské lanové dráhy. Hnacie lanové kotúče. Výpočet ťahu v lane

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 08.05.1953

CS

Banské lanové dráhy. Hnacie lanové kotúče so širokou drážkou

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 08.05.1953

CS

Banské lanové dráhy. Hnacie lanové kotúče so zvieracími kliešťami. (Karlíkov kotúč)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,448s.