Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 75.020

Počet záznamov: 37

Back
72 0513 Valid

Geologické a petrografické značky. Metamorfované horniny

Vydanie: 10.03.1971

72 0515 Valid

Geologické a petrografické značky. Tektonické značky

Vydanie: 21.04.1972

45 1501 Valid

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 4: Príprava a skúšky penových cementových kalov pri atmosférickom tlaku (ISO 10426: 2004-4)

Vydanie: 01.07.2005

45 1501 Valid

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 5: Určenie zmršťovania a rozťažnosti na tvorbu kvality cementu pri atmosférickom tlaku (ISO 10426-5: 2004)

Vydanie: 01.04.2006

45 1501 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 6: Metódy na určenie statickej pevnosti cementových gélov (ISO 10426-6: 2008)

Vydanie: 01.11.2008

45 1501 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 1: Špecifikácia (ISO 10426-1: 2009)

Vydanie: 01.06.2010

45 0131 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Klasifikácia a posudzovanie zhody výrobkov, procesov a služieb (ISO/TR 13881: 2000)

Vydanie: 01.05.2011

45 1501 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 1: Špecifikácia (ISO 10426-1:2009/Cor 1:2010)

Vydanie: 01.07.2011

01 3020 Valid

Schémy pre chemický a petrochemický priemysel. Časť 2: Grafické značky (ISO 10628-2: 2012)

Vydanie: 01.09.2013

01 3020 Valid

Schémy pre chemický a petrochemický priemysel. Časť 1: Požiadavky na schémy (ISO 10628-1: 2014)

Vydanie: 01.08.2015

45 1503 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Príbrežné plošiny manipulujúce s tokom s vysokým obsahom CO2 pri vysokom tlaku (ISO 17349: 2016)

Vydanie: 01.07.2016

45 0050 Valid

Systém kódovania normatívnych nákladov na produkciu ropy a plynu a spracovateľské zariadenia (ISO 19008: 2016)

Vydanie: 01.09.2018

45 1511 Valid

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Schéma na posudzovanie zhody výrobcov špeciálnych materiálov (ISO 17782: 2018)

Vydanie: 01.05.2019

45 2226 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Potrubné prepravné systémy. Manažérstvo geologických rizík pobrežných potrubí (ISO 20074: 2019)

Vydanie: 01.04.2020

45 1501 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 3: Skúšanie vlastností cementov hlbokovodných sond (ISO 10426-3: 2019)

Vydanie: 01.04.2020

45 0213 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Prevádzka v Arktíde. Environmentálne monitorovanie (ISO 35103: 2017)

Vydanie: 01.04.2020

45 0215 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Prevádzka v Arktíde. Materiálové požiadavky na prevádzku v Arktíde (ISO/TS 35105: 2018)

Vydanie: 01.04.2020

45 0211 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Prevádzka v Arktíde. Pracovné prostredie (ISO 35101: 2017)

Vydanie: 01.04.2020

45 0216 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Prevádzka v Arktíde. Meteorologické údaje z oceánu, údaje o ľade a morskom dne (ISO 35106: 2017)

Vydanie: 01.04.2020

45 0121 Valid

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Systémy manažérstva kvality pre špecifický sektor. Požiadavky na organizácie dodávajúce produkty a služby (ISO 29001: 2020)

Vydanie: 01.11.2020

45 0214 Valid

Ropný a plynárenský priemysel. Prevádzka v Arktíde. Manažérstvo ľadu (ISO 35104: 2018)

Vydanie: 01.04.2021

Dotaz zabral 0,395s.