Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 75.080

Počet záznamov: 288

Späť

Platná

Vydanie: 15.11.1971

CS

Stanovenie relatívneho času výtoku v prístroji podľa Englera

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.11.1978

CS

Turbínové oleje. Stanovenie deemulgačného čísla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 24.10.1981

CS

Ropné výrobky. Metódy výpočtu viskozitného indexu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.01.1983

SK

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 03.05.1983

SK

Ropa. Metóda stanovenia obsahu chloridov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.09.1983

CS

Oleje. Stanovenie oxidačnej stálosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1984

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.08.1984

CS

Oleje. Stanovenie obsahu mechanických nečistôt na membránovom filtri

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.08.1984

CS

Ropné oleje. Stanovenie penivosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.12.1984

SK

Ropné výrobky. Metódy stanovenia korozívneho pôsobenia na kovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.12.1984

SK

Ropné výrobky. Metóda stanovenia prítomnosti kyselín a zásad rozpustných vo vode

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.02.1985

CS

Ropné výrobky a uhľovodíkové rozpúšťadlá. Stanovenie anilínového bodu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1985

Turbínové oleje. Stanovenie deemulgačného čísla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1986

CS

Ropné výrobky. Stanovenie neutralizačného čísla potenciometrickou titráciou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1987

Ropné oleje. Stanovenie penivosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.02.1987

SK

Hadice. Hadice na benzíny a oleje. Pracovný pretlak statický 1,0 MPa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1988

Ropné výrobky. Metóda stanovenia prítomnosti kyselín a zásad rozpustných vo vode

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.09.1988

CS

Ropné výrobky. Obsah olejového podielu v emulzii

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.10.1989

SK

Ropné výrobky. Stanovenie brómového čísla elektrometrickou metódou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 08.05.1991

CS

Kompresorové oleje. Metóda stanovenia oxidačnej stálosti

Objednať normu

Dotaz zabral 0,488s.