Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 75.100

Počet záznamov: 176

Späť

Platná

Vydanie: 19.09.1966

SK

Stanovenie mechanickej stability a regeneračnej schopnosti plastických mazív (mazacích tukov)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.09.1966

SK

Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 08.05.1968

SK

Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1970

Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.03.1973

SK

Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF

Objednať normu

Platná

Vydanie: 23.11.1978

CS

Turbínové oleje. Stanovenie deemulgačného čísla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.11.1981

CS

Mazacia oleje. Stanovenie protikoróznych vlastností

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.09.1983

CS

Oleje. Stanovenie oxidačnej stálosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.08.1984

CS

Oleje. Stanovenie obsahu mechanických nečistôt na membránovom filtri

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.08.1984

CS

Ropné oleje. Stanovenie penivosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.11.1984

SK

Priemyselné oleje. Klasifikácia podľa viskozity

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1985

Turbínové oleje. Stanovenie deemulgačného čísla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 16.11.1985

CS

Mazacie prostriedky. Metóda hodnotenia protizadieracích vlastností na ozubenom skúšobnom prevode

Objednať normu

Platná

Vydanie: 08.12.1986

CS

Hadice. Hadice na oleje. Pracovný pretlak statický 10 MPa až 15 MPa

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1987

Ropné oleje. Stanovenie penivosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1987

Mazacia oleje. Stanovenie protikoróznych vlastností

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.02.1990

SK

Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1993

CS

Plastické mazivá. Stanovenie voľných zásad a voľných organických kyselín

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.02.1998

SK

Prísady do mazacích olejov. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1998

SK

Mazivá pre spotrebiče na plynné palivá a ich ovládacie zariadenia okrem mazív na použitie v priemysle

Objednať normu

Dotaz zabral 0,394s.