Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 77.060

Number of records: 258

Back
03 8131 Valid

Skúška korózie v kondenzačnej komore

Release Date: 25.01.1973

03 8376 Valid

Zásady stavby oceľových potrubí uložených v zemi. Kontrolné meranie z hľadiska ochrany proti korózii

Release Date: 13.01.1976

03 8372 Valid

Zásady ochrany proti korózii nelíniových zariadení uložených v zemi alebo vo vode

Release Date: 02.02.1977

67 3106 Valid

Laboratórne skúšky ochrannej účinnosti náterov na kovoch. Skúška na odolnosť proti podhrdzaveniu nitkovou koróziou (postup podľa van Laara). Vykonanie skúšky a vyhodnotenie výsledkov

Release Date: 14.11.1980

03 8376 Valid

Zásady stavby oceľových potrubí uložených v zemi. Kontrolné meranie z hľadiska ochrany proti korózii

Release Date: 01.04.1981

03 8131 Valid

Skúška korózie v kondenzačnej komore

Release Date: 01.01.1982

03 8009 Valid

Povrchová ochrana kovov náterom. Predpisovanie

Release Date: 24.06.1983

03 8157 Valid

Ochrana proti korózii. Kovové a nekovové povlaky. Nedeštruktívne metódy merania hrúbky. Všeobecné požiadavky

Release Date: 19.06.1984

03 8168 Valid

Skúšanie odolnosti mosadzných rúrok proti korózii odzinkovaním

Release Date: 18.03.1986

03 8102 Valid

Vyhodnocovanie koróznych skúšok podľa koróznych úbytkov

Release Date: 21.05.1986

73 1341 Valid

Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže

Release Date: 10.08.1987

73 1344 Valid

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Betónové konštrukcie. Metódy skúšok priľnavosti ochranných povlakov

Release Date: 21.09.1989

03 8137 Valid

Ochrana proti korózii. Kovy, zliatiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocovanie napadnutia koróziou

Release Date: 30.11.1989

03 8135 Valid

Ochrana proti korózii. Kovy, zliatiny a kovové povlaky. Skúšky korózie v kvapalinách a parách. Všeobecné požiadavky

Release Date: 14.05.1990

03 8171 Valid

Ochrana proti korózii. Nekorodujúce ocele a zliatiny. Metódy zrýchlených skúšok odolnosti proti bodovej korózii

Release Date: 29.08.1990

77 0330 Valid

Stanovenie bariérovej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov

Release Date: 25.04.1991

03 8157 Valid

Ochrana proti korózii. Kovové a nekovové povlaky. Nedeštruktívne metódy merania hrúbky. Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.03.1992

03 8134 Valid

Ochrana proti korózii. Kovy, zliatiny a povlaky. Skúšky hrdzavenia v plynoch za zvýšených teplôt

Release Date: 01.10.1992

03 8005 Valid

Ochrana pred koróziou. Názvoslovie protikoróznej ochrany podzemných úložných zariadení

Release Date: 01.02.1993

03 8332 Valid

Ochrana proti korózii. Skúšanie páskových izolácií a zmršťovacích materiálov z plastov

Release Date: 01.12.1993

03 8142 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Skúška korózie Corrodkote (skúška CORR)

Release Date: 01.12.1998

Dotaz zabral 0,402s.