Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.120.60

Počet záznamov: 203

Späť

Platná

Vydanie: 23.09.1978

CS

Zinok. Značky a technické dodacie predpisy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.03.1980

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Zinok. Stanovenie obsahu olova metódou atómovej absorpcie a metódami polarografickými

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.03.1980

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Zinok. Stanovenie obsahu kadmia metódou atómovej absorpcie a metódami polarografickými

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.03.1980

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Zinok. Stanovenie obsahu železa metódou atómovej absorpcie a metódou fotometrickou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 06.03.1980

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Zinok. Stanovenie obsahu medi metódou atómovej absorpcie a metódami fotometrickými

Objednať normu

Platná

Vydanie: 25.06.1981

CS

Zliatina olovo-antimón 42 3728 PbSb4,5

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.06.1984

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Zliatiny zinku. Stanovenie obsahu hliníka metódou titračnou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu hliníka metódou fotometrickou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu bizmutu metódou fotometrickou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu železa metódou fotometrickou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu medi metódou fotometrickou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu olova metódou polarografickou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu antimónu metódou fotometrickou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu arzénu metódou fotometrickou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu síry metódou jodometrickou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.01.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Cín. Stanovenie obsahu zinku metódou polarografickou a metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.07.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Olovo. Stanovenie obsahu zinku metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.07.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Olovo. Stanovenie obsahu bizmutu metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.07.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Olovo. Stanovenie obsahu striebra metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.07.1986

CS

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Olovo. Stanovenie obsahu medi metódou atómovej absorpcie

Objednať normu

Dotaz zabral 0,400s.