Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.10

Počet záznamov: 191

Back
42 0673 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Chemické zloženie a druhy tvárnených výrobkov. Časť 1: Číselný systém označovania

Vydanie: 01.05.2005

42 7810 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na konštrukčné zariadenia. Technické dodacie podmienky

Vydanie: 01.06.2006

31 2433 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P2219-T87. Plechy a pásy 0,5 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.05.2007

42 4020 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na železničné konštrukcie. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 4: Výkovky

Vydanie: 01.06.2007

42 1451 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Fólie. Časť 1: Technické podmienky na dodanie a inšpekciu

Vydanie: 01.07.2007

42 1451 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Fólie. Časť 3: Tolerancie rozmerov

Vydanie: 01.07.2007

42 1451 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Fólie. Časť 2: Mechanické vlastnosti

Vydanie: 01.07.2007

42 1451 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Fólie. Časť 4: Osobitné požiadavky na vlastnosti

Vydanie: 01.07.2007

42 4020 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Konštrukčné výrobky na železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 3: Odliatky

Vydanie: 01.07.2007

42 1450 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Valcované výrobky na plechovky, uzávery a viečka. Špecifikácie

Vydanie: 01.07.2007

42 1452 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tenké pásy na výmenníky tepla. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.07.2007

42 1452 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tenké pásy na výmenníky tepla. Časť 1: Technické podmienky na dodanie a inšpekciu

Vydanie: 01.07.2007

42 1452 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tenké pásy na výmenníky tepla. Časť 2: Mechanické vlastnosti

Vydanie: 01.07.2007

42 1422 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Kaloty na spätné pretlačovanie vyrobené z tvárnených polotovarov. Špecifikácia

Vydanie: 01.08.2007

31 2435 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P2024-T4 alebo T42. Plechy a pásy, 0,3 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.09.2007

31 2436 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P2024-T351. Plátované plechy a pásy so zlepšenou schopnosťou chemického opracovania, 1,6 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.09.2007

31 2437 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P3103-H16. Plechy a pásy, 0,4 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.09.2007

31 2438 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P5052-O. Plechy a pásy, 0,3 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.09.2007

31 2439 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P6082-T4 alebo T42. Plechy a pásy, 0,4 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.09.2007

42 1429 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy s valcovanými vzormi. Špecifikácia

Vydanie: 01.12.2007

31 2441 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P2024-T351. Plechy a pásy so zlepšenou schopnosťou chemického opracovania, 1,6 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.01.2008

Dotaz zabral 0,409s.