Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.10

Počet záznamov: 191

Back
31 2442 Valid

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka AL-P2219-T81. Plechy a pásy, 0,5 mm <= a <= 6 mm

Vydanie: 01.01.2008

42 0676 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Požiadavky na anodizované výrobky na používanie v styku s požívatinami

Vydanie: 01.05.2008

42 1802 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Environmentálne hľadiská produktov z hliníka. Všeobecný návod na ich zavedenie do noriem

Vydanie: 01.07.2008

42 7512 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tyče a rúry ťahané za studena. Časť 3: Kruhové tyče, medzné odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.08.2008

42 7512 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tyče a rúry ťahané za studena. Časť 4: Štvorcové tyče, tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.08.2008

42 7512 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tyče a rúry ťahané za studena. Časť 5: Ploché tyče, tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.08.2008

42 7512 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tyče a rúry ťahané za studena. Časť 6: Šesťhranné tyče, tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.08.2008

42 7511 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Lisované tyče, rúry a profily. Časť 3: Tyče kruhové, medzné odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.09.2008

42 7511 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Lisované tyče, rúry a profily. Časť 4: Štvorhranné tyče, odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.09.2008

42 7511 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Lisované tyče, rúry a profily. Časť 5: Ploché tyče, odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.09.2008

42 7511 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Lisované tyče, rúry a profily. Časť 6: Šesťhranné tyče, odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.09.2008

42 4200 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný materiál. Časť 1: Všeobecné požiadavky a technické podmienky na kontrolu a dodávanie

Vydanie: 01.10.2008

42 4200 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný materiál. Časť 2: Osobitné požiadavky na použitie v elektrotechnike

Vydanie: 01.10.2008

42 4200 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný materiál. Časť 3: Osobitné požiadavky na mechanické použitie (okrem zvárania)

Vydanie: 01.10.2008

42 4200 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný materiál. Časť 4: Osobitné požiadavky na použitie na zváranie

Vydanie: 01.10.2008

42 1401 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Zvariteľné valcované výrobky na zásobníky na uskladňovanie a transport nebezpečného tovaru

Vydanie: 01.03.2009

42 1403 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahané tyče, rúry vo zvitkoch na všeobecné použitie. Špecifikácia

Vydanie: 01.04.2009

42 1428 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Rúry vo zvitkoch s kruhovým prierezom ťahané za studena. Špecifikácia

Vydanie: 01.04.2009

42 1404 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Hliníkové plechy, pásy a hrubé plechy na elektrotechnické použitie

Vydanie: 01.11.2009

42 1418 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný drôt. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Vydanie: 01.01.2010

42 1418 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný drôt. Časť 2: Mechanické vlastnosti

Vydanie: 01.01.2010

Dotaz zabral 0,400s.