Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.10

Počet záznamov: 191

Back
73 2601 Valid

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

Vydanie: 01.10.2019

74 7713 Valid

Strešné a obkladové výrobky z plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané prvky z hliníkového plechu

Vydanie: 01.12.2019

42 4312 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Odliatky. Chemické zloženie a mechanické vlastnosti

Vydanie: 01.01.2022

42 7205 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnený kovaný materiál. Časť 3: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.01.2022

42 1424 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Kotúče a prírezy na kotúče na výrobu kuchynského riadu. Špecifikácia

Vydanie: 01.06.2022

42 7820 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Pretláčané presné profily zo zliatin EN AW-6060 a EN AW-6063. Časť 1: Technické podmienky na kontrolu a dodanie

Vydanie: 01.06.2022

42 1423 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Kotúče a prírazy na kotúče na všeobecné použitie. Špecifikácia

Vydanie: 01.07.2022

42 0673 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Chemické zloženie a druhy tvárnených výrobkov. Časť 3: Chemické zloženie a druhy výrobkov

Vydanie: 01.09.2022

42 1460 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky a liate výrobky. Zvláštne požiadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zariadení

Vydanie: 01.11.2022

42 7820 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Pretláčané presné profily zo zliatin EN AW-6060 a EN AW-6063. Časť 2: Tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.04.2023

42 1415 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Zvitky povlakovaných plechov a pásov na všeobecné použitie. Špecifikácie

Vydanie: 01.11.2023

42 1479 Withdraw

Horčík a zliatiny horčíka. Zliatiny horčíka na odliatky anód

Vydanie: 01.01.2001

42 7321 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Fólie. Časť 3: Medzné odchýlky rozmerov

Vydanie: 01.09.2001

42 4200 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný materiál. Časť 1: Všeobecné požiadavky a technické podmienky na kontrolu a dodávanie

Vydanie: 01.10.2001

42 1429 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Plechy s valcovanými vzormi. Špecifikácia

Vydanie: 01.11.2001

42 1424 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Kotúče a prírezy na kotúče na výrobu kuchynského riadu. Špecifikácia

Vydanie: 01.11.2001

42 7511 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Lisované tyče, rúrky a profily. Časť 9: Profily, tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.12.2001

42 7820 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Pretláčané presné profily zo zliatin EN AW-6060 a EN AW-6063. Časť 1: Technické dodacie podmienky a kontrola

Vydanie: 01.12.2001

42 7820 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Pretláčané presné profily zo zliatin EN AW-6060 a EN AW-6063. Časť 2: Tolerancie rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.12.2001

42 1418 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Ťahaný drôt. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Vydanie: 01.12.2001

42 7205 Withdraw

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnený kovaný materiál. Časť 3: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru

Vydanie: 01.12.2001

Dotaz zabral 0,324s.