Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.30

Počet záznamov: 79

Back
42 1542 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Výkovky

Vydanie: 01.12.2001

42 1541 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Tvárnený a netvárnený materiál na kovanie

Vydanie: 01.07.2002

42 8708 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry na medicínske plyny alebo vákuum

Vydanie: 01.08.2002

42 8309 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Tyče na všeobecné použitie

Vydanie: 01.09.2002

42 1511 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Plechy a pásy na stavebné účely

Vydanie: 01.09.2002

42 1529 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Medené hrubé plechy, plechy a pásy na elektrotechnické účely

Vydanie: 01.11.2002

42 8715 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry na elektrotechnické účely

Vydanie: 01.11.2002

42 8418 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Medené tyče a drôt na všeobecné elektrotechnické účely

Vydanie: 01.11.2002

42 8419 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Medený okrúhly ťahaný drôt na výrobu elektrických vodičov

Vydanie: 01.11.2002

42 8421 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Skúšobné metódy na stanovenie ochranných cínových povlakov na medených okrúhlych ťahaných drôtoch na elektrotechnické účely

Vydanie: 01.11.2002

42 8310 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Tyče na trieskové obrábanie

Vydanie: 01.11.2002

42 1328 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Rúrky na strojové obrábanie

Vydanie: 01.11.2002

42 0428 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Skúšanie rúr vírivými prúdmi

Vydanie: 01.11.2002

42 1525 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

Vydanie: 01.12.2002

42 1529 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

Vydanie: 01.12.2002

42 8716 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Výrobky z medi s vysokou vodivosťou pre rúry, zariadenia z polovodičov a na používanie vo vákuu

Vydanie: 01.05.2003

42 8718 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Medené profily a profilovaný drôt na elektrotechnické účely

Vydanie: 01.05.2003

42 1325 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Profily a pravouhlé tyče na všeobecné účely

Vydanie: 01.07.2003

42 1408 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Odrezky

Vydanie: 01.07.2003

42 8414 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Drôty na všeobecné použitie

Vydanie: 01.09.2003

42 3071 Withdraw

Meď a zliatiny medi. Odlievané netvárnené medené výrobky

Vydanie: 01.09.2003

Dotaz zabral 0,409s.