Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 77.150.30

Number of records: 79

Back
42 1542 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Výkovky

Release Date: 01.12.2001

42 1541 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Tvárnený a netvárnený materiál na kovanie

Release Date: 01.07.2002

42 8708 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry na medicínske plyny alebo vákuum

Release Date: 01.08.2002

42 8309 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Tyče na všeobecné použitie

Release Date: 01.09.2002

42 1511 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Plechy a pásy na stavebné účely

Release Date: 01.09.2002

42 1529 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Medené hrubé plechy, plechy a pásy na elektrotechnické účely

Release Date: 01.11.2002

42 8715 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry na elektrotechnické účely

Release Date: 01.11.2002

42 8418 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Medené tyče a drôt na všeobecné elektrotechnické účely

Release Date: 01.11.2002

42 8419 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Medený okrúhly ťahaný drôt na výrobu elektrických vodičov

Release Date: 01.11.2002

42 8421 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Skúšobné metódy na stanovenie ochranných cínových povlakov na medených okrúhlych ťahaných drôtoch na elektrotechnické účely

Release Date: 01.11.2002

42 8310 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Tyče na trieskové obrábanie

Release Date: 01.11.2002

42 1328 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Rúrky na strojové obrábanie

Release Date: 01.11.2002

42 0428 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Skúšanie rúr vírivými prúdmi

Release Date: 01.11.2002

42 1525 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

Release Date: 01.12.2002

42 1529 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

Release Date: 01.12.2002

42 8716 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Výrobky z medi s vysokou vodivosťou pre rúry, zariadenia z polovodičov a na používanie vo vákuu

Release Date: 01.05.2003

42 8718 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Medené profily a profilovaný drôt na elektrotechnické účely

Release Date: 01.05.2003

42 1325 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Profily a pravouhlé tyče na všeobecné účely

Release Date: 01.07.2003

42 1408 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Odrezky

Release Date: 01.07.2003

42 8414 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Drôty na všeobecné použitie

Release Date: 01.09.2003

42 3071 Withdrawn

Meď a zliatiny medi. Odlievané netvárnené medené výrobky

Release Date: 01.09.2003

Dotaz zabral 0,400s.