Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 81.080

Počet záznamov: 199

Späť

Platná

Vydanie: 17.02.1975

SK

Žiaruvzdorné stavivá. Ukladanie, skladovanie, balenie a doprava zásaditých výrobkov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1985

CS

Žiaruvzdorné stavivá. Žiaruvzdorné výrobky z karbidu kremíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Všeobecné ustanovenia pre metódy chemického rozboru

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Vážkové stanovenie obsahu karbidu kremíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Vážkové stanovenie obsahu voľného uhlíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Vážkové stanovenie obsahu oxidu kremičitého

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.12.1985

CS

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Plynomerné stanovenie obsahu voľného kremíka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 03.08.1988

CS

Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balenie, skladovanie a preprava

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.07.1990

SK

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu mangánatého

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.07.1990

SK

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Komplexometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu vápenatého

Objednať normu

Platná

Vydanie: 24.08.1990

CS

Šamoty na všeobecné použitie. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1992

CS

Pálené žiaruvzdorné ílové suroviny. Základné technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1992

SK

Žiaruvzdorné materiály. Zásadité zrnité hmoty. Akosť

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.12.1992

Šamoty na všeobecné použitie. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1993

CS

Žiaruvzdorné výrobky tvarové. Odber vzoriek a preberacie skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1995

SK

Žiaruvzdorné výrobky. Klasifikácia hutných tvarovaných výrobkov odolných proti pôsobeniu kyselín

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1995

CS

Žiaruvzdorné výrobky. Odber vzoriek surovín a netvarovaných výrobkov. Systém vzorkovania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1995

SK

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. Časť 1: Pravouhlé tvarovky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1995

SK

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. 2. časť: Kliny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1995

SK

Žiaruvzdorné tvarovky. Rozmery. 3. časť: Pravouhlé tvarovky pre mriežkovinu rekuperátorov

Objednať normu

Dotaz zabral 0,387s.