Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 83.080

Number of records: 1064

Back
64 0344 Valid

Plasty. Nenasýtené polyesterové živice. Stanovenie doby želatinácie pri teplote 298 K (25 °C)

Release Date: 27.02.1979

64 0617 Valid

Skúšanie plastov. Určenie odolnosti plastov proti nízkym teplotám

Release Date: 16.03.1979

64 0758 Valid

Plasty. Stanovenie kyanovodíka v splodinách horenia plastov

Release Date: 16.03.1979

64 0766 Valid

Skúšanie plastov. Stanovenie odolnosti polyetylénu proti korózii pri napätí v prostredí tenzoaktívnych látok

Release Date: 18.05.1979

64 9002 Valid

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie obsahu sušiny

Release Date: 23.12.1981

05 0010 Valid

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

Release Date: 09.04.1983

64 0620 Valid

Plasty. Stanovenie teploty krehnutia pri ohybe

Release Date: 06.10.1983

64 0770 Valid

Plasty. Prirodzené a umelé starnutie plastov

Release Date: 06.10.1983

64 0312 Valid

Polyetylén. Stanovenie súčiniteľa narastania taveniny

Release Date: 30.08.1984

64 0313 Valid

Polyolefíny. Stanovenie obsahu sadzí

Release Date: 30.08.1984

64 9001 Valid

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Príprava skúšobných náterov a voľných filmov

Release Date: 08.10.1984

64 0337 Valid

Syntetické živice. Metódy skúšania. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu

Release Date: 26.11.1984

64 0316 Valid

Polyetylén. Stanovenie obsahu prchavých látok

Release Date: 04.12.1984

64 0336 Valid

Syntetické živice. Stanovenie obsahu voľného fenolu. Metódy skúšania

Release Date: 04.12.1984

64 0181 Valid

Plasty. Metódy stanovenia hrúbky fólií a dosiek

Release Date: 27.10.1986

05 0010 Valid

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

Release Date: 01.08.1988

64 9011 Valid

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie stability a sklonu k sedimentácii po zriedení

Release Date: 03.01.1989

64 9012 Valid

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie nelepivosti náteru z disperzií

Release Date: 03.01.1989

64 0622 Valid

Plasty. Polyolefíny. Metódy stanovenia obsahu nečistôt

Release Date: 04.08.1989

64 0201 Valid

Skúšanie plastov. Vzorkovanie

Release Date: 14.05.1990

64 0311 Valid

Plasty. Stanovenie obsahu prchavých látok

Release Date: 20.07.1990

Dotaz zabral 0,435s.