Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 83.080.01

Počet záznamov: 308

Späť

Platná

Vydanie: 01.08.2000

SK

Plasty. Stanovenie požiarnych charakteristík ohybných vertikálnych vzoriek, ktoré sú v styku s malým iniciátorom zapálenia. Zmena 1: Vzorky (ISO 9773: 1998)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Epoxidové zlúčeniny. Stanovenie epoxidového ekvivalentu (ISO 3001:1999)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2001

SK

Plasty. Stanovenie medzí čas-teplota po dlhodobom tepelnom namáhaní (ISO 2578:1993)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2001

SK

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie reakčného tepla a reakčnej teploty diferenčnou snímacou kalorimetriou (ISO 11409:1993)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 3: Metóda plynovým pyknometrom (ISO 1183-3:1999)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2001

SK

Plasty. Nemäkčený acetát celulózy. Stanovenie voľnej kyslosti (ISO 1061:1990)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

SK

Plasty. Acetát celulózy. Stanovenie nerozpustných častíc (ISO 1598: 1990)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Plasty. Lisovacie hmoty z reaktoplastov. Hodnotenie krátkodobej odolnosti pri zvýšených teplotách (ISO 11248:1993)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Plasty. Stanovenie schopnosti zložiek a výrobkov na báze homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu uvoľňovať chlorovodík a ďalšie kyslé produkty pri zvýšenej teplote. Časť 2: pH metóda (ISO 182-2:1990)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Plasty. Stanovenie správania sa tuhých plastov pri viacosovom rázovom namáhaní. Časť 1: Vyhodnotenie rázovej skúšky bez použitia prístroja (ISO 6603-1:2000)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2002

CS

Plasty. Stanovenie kadmia. Metóda rozkladu za mokra

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2003

EN

Plasty. Stanovenie tvrdosti. Časť 1: Skúška vtláčaním guľôčky (ISO 2039-1:2001)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

SK

Plasty. Stanovenie správania sa tuhých plastov pri viacosovom rázovom namáhaní. Časť 1: Vyhodnotenie rázovej skúšky bez použitia prístroja (ISO 6603-1:2000)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2003

SK

Plasty. Polymérne disperzie. Stanovenie zvyšku na site (obsah veľkých častíc a obsah koagulátu)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

SK

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Plasty. Teplota na rozhraní plastu a požívatiny. Stanovenie teploty plastových materiálov a predmetov z plastov na rozhraní plastu a požívatiny počas ohrievania v mikrovlnnej rúre alebo v konvenčnej rúre na výber vhodnej teploty skúšania migrácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

SK

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Plasty. Skúšobné metódy na určenie styku s tukom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

SK

Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti vtláčaním pomocou tvrdomera (Shorova tvrdosť) (ISO 868: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2004

SK

Plasty. Stanovenie krípového správania. Časť 2: Kríp v ohybe pri trojbodovom zaťažení (ISO 899-2: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2004

SK

Plasty. Stanovenie požiarnych charakteristík ohybných vertikálnych vzoriek, ktoré sú v styku s malým iniciátorom zapálenia. Zmena 1: Vzorky (ISO 9773: 1998)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2004

SK

Plasty. Stanovenie tlakových vlastností (ISO 604: 2002)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,423s.