Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 83.080.10

Počet záznamov: 178

Späť

Platná

Vydanie: 27.02.1979

CS

Plasty. Nenasýtené polyesterové živice. Stanovenie doby želatinácie pri teplote 298 K (25 °C)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.11.1984

CS

Syntetické živice. Metódy skúšania. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.12.1984

CS

Syntetické živice. Stanovenie obsahu voľného fenolu. Metódy skúšania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1997

SK

Potrubné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termosetov vystužených sklom (GRP). Metódy regresnej analýzy a ich použitie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie elektrickej vodivosti výluhov zo živíc (ISO 9944:1990)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Fenolické lisované materiály. Stanovenie acetónového extraktu (zdanlivý obsah živice v nelisovanom materiáli) (ISO 308:1994)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Amínové tvrdivá pre epoxidy. Stanovenie obsahu dusíka v primárnej, sekundárnej a terciárnej amínovej skupine (ISO 9702:1996)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie pseudoadiabatického vzostupu teploty kvapalných rezolov vytvrdzovaných za kyslých podmienok (ISO 9771:1995)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie pH (ISO 8975:1989)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Tvrdivá a urýchľovače pre epoxidové živice. Stanovenie voľnej kyseliny v anhydride kyseliny (ISO 7327:1994)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Fenolformaldehydové výlisky. Stanovenie voľných fenolov. Jodometrická metóda (ISO 119:1977)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2000

SK

Plasty. Fenolformaldehydové výlisky. Detekcia voľného amoniaku (ISO 172:1978)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2001

SK

Plasty. Nenasýtené polyesterové živice. Stanovenie hydroxylového čísla (ISO 2554:1997)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2001

SK

Plasty. Fenolické živice. Delenie kvapalinovou chromatografiou (ISO 11401:1993)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2001

SK

Plasty. Fenolformaldehydové výlisky. Stanovenie voľného amoniaku a amónnych zlúčenín. Kolorimetrická porovnávacia metóda (ISO 120:1977)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2001

SK

Plasty. Nenasýtené polyesterové živice. Stanovenie reaktivity pri teplote 80 °C (konvenčná metóda) (ISO 584:1982)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2001

SK

Plasty. Tvrditeľné lisovacie hmoty (SMC-BMC). Stanovenie zmrštenia pri lisovaní

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2001

SK

Plasty. Kvapalné fenolické živice. Stanovenie miešateľnosti s vodou (ISO 8989:1995)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2001

SK

Plasty. Fenolické živice. Triedenie a skúšobné metódy (ISO 10082:1999)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 3: Metóda plynovým pyknometrom (ISO 1183-3:1999)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,414s.