Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 83.140

Number of records: 460

Back
63 5381 Valid

Gumové hadice. Hadice na mlieko a vzduch k dojacím prístrojom

Release Date: 20.04.1971

63 5382 Valid

Gumové hadice. Hadice pre laboratórne prístroje

Release Date: 20.04.1971

63 0001 Valid

Gumové výrobky. Uskladnenie a ošetrovanie kaučukov a výrobkov z gumy

Release Date: 07.07.1971

63 5381 Valid

Gumové hadice. Hadice na mlieko a vzduch k dojacím prístrojom

Release Date: 01.09.1972

64 0006 Valid

Plasty. Tolerancie a medzné odchýlky rozmerov tvárnených výrobkov z plastov

Release Date: 30.01.1974

64 0052 Valid

Plasty. Viditeľné chyby výrobkov z tvárnených plastov a ich klasifikácia

Release Date: 03.07.1974

64 0054 Valid

Plasty. Viditeľné chyby výrobkov z plastov vystužených sklom a ich klasifikácia

Release Date: 28.12.1974

64 7011 Valid

Stanovenie hmotnosti poromérov a podobných plastových výrobkov

Release Date: 29.09.1975

64 7010 Valid

Meranie hrúbky, šírky a dĺžky poromérov, koženiek a podobných plastových výrobkov

Release Date: 22.10.1975

64 7030 Valid

Stanovenie súdržnosti vrstiev poromérov, koženiek a podobných plastových výrobkov

Release Date: 15.03.1976

77 1200 Valid

Vrecká z viskózovej fólie a plastov. Spoločné ustanovenia

Release Date: 17.11.1976

64 0006 Valid

Plasty. Tolerancie a medzné odchýlky rozmerov tvárnených výrobkov z plastov

Release Date: 01.02.1978

63 0100 Valid

Medzné odchýlky rozmerov výrobkov z technickej gumy

Release Date: 20.03.1978

64 7032 Valid

Skúšanie syntetických usní. Odpor proti ďalšiemu trhaniu

Release Date: 14.05.1979

64 0052 Valid

Plasty. Viditeľné chyby výrobkov z tvárnených plastov a ich klasifikácia

Release Date: 01.09.1979

64 6222 Valid

Plasty. Fólie z mäkčeného polyvinylchloridu pre polygrafický priemysel. Normy kvality

Release Date: 12.11.1980

64 7029 Valid

Skúšanie syntetických usní. Stanovenie odolnosti proti opakovanému ohybu

Release Date: 12.11.1980

63 0001 Valid

Gumové výrobky. Uskladnenie a ošetrovanie kaučukov a výrobkov z gumy

Release Date: 01.04.1981

64 0006 Valid

Plasty. Tolerancie a medzné odchýlky rozmerov tvárnených výrobkov z plastov

Release Date: 01.01.1982

64 7031 Valid

Skúšanie syntetických usní. Stálosť úpravy pri otere a odere

Release Date: 22.01.1982

62 0011 Valid

Technické gumové výrobky. Technické dodacie predpisy

Release Date: 22.04.1982

Dotaz zabral 0,406s.