Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 83.140.10

Number of records: 104

Back
64 6222 Valid

Plasty. Fólie z mäkčeného polyvinylchloridu pre polygrafický priemysel. Normy kvality

Release Date: 12.11.1980

64 6225 Valid

Plasty. Fólie z mäkčeného polyvinylchloridu na lamináciu na drevo. Norma kvality

Release Date: 20.03.1984

64 6210 Valid

Plasty. Fólie z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požiadavky

Release Date: 01.02.1989

64 6710 Valid

Plasty. Biaxiálne orientovaná polypropylénová fólia. Základné ustanovenia

Release Date: 06.04.1989

64 6010 Valid

Plasty. Fólie z rozvetveného polyetylénu (PE-LD). Technické požiadavky

Release Date: 21.09.1989

64 6011 Valid

Plasty. Fólie z rozvetveného polyethylénu (PE-LD) na technické účely. Norma akosti

Release Date: 21.09.1989

64 6012 Valid

Plasty. Fólie z rozvetveného polyetylénu (PE-LD) na obalové účely. Norma akosti

Release Date: 21.09.1989

64 6015 Valid

Plasty. Poľnohospodárske fólie z rozvetveného polyetylénu (PE-LD). Norma akosti

Release Date: 21.09.1989

64 6016 Valid

Plasty. Špeciálne fólie z rozvetveného polyetylénu (PE-LD). Norma akosti

Release Date: 21.09.1989

64 6210 Valid

Plasty. Fólie z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požiadavky

Release Date: 01.11.1989

64 6220 Valid

Plasty. Fólie z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Technické požiadavky

Release Date: 21.09.1990

64 6223 Valid

Plasty. Fólie z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) na izolácie proti kvapalinám. Normy kvality

Release Date: 04.10.1990

64 6012 Valid

Plasty. Fólie z rozvetveného polyetylénu (PE-LD) na obalové účely. Norma akosti

Release Date: 01.01.1991

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 04.01.1991

64 6008 Valid

Plasty. Fólie a dosky. Stanovenie odolnosti proti ďalšiemu trhaniu. Časť 2: Elmendorfova metóda (ISO 6383-2:1993)

Release Date: 01.06.1997

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.12.2000

64 4009 Valid

Plasty. Vlákna vystužené kompozitmi. Príprava dosiek lisovaním pre SMC, BMC a DMC

Release Date: 01.01.2001

73 6006 Valid

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Release Date: 01.11.2002

64 3409 Valid

Plasty. Polymetylmetakrylátové dosky. Typy, rozmery a charakteristiky. Časť 1: Liate dosky (ISO 7823-1: 2003)

Release Date: 01.07.2004

64 3409 Valid

Plasty. Polymetylmetakrylátové dosky. Typy, rozmery a charakteristiky. Časť 2: Vytláčané dosky (ISO 7823-2:2003)

Release Date: 01.07.2004

64 6008 Valid

Plasty. Fólie a dosky. Stanovenie odolnosti proti ďalšiemu trhaniu. Časť 2: Elmendorfova metóda (ISO 6383-2:1993)

Release Date: 01.01.2005

Dotaz zabral 0,407s.