Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.040

Počet záznamov: 291

Back
73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Vydanie: 13.05.1976

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Vydanie: 01.03.1977

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Vydanie: 06.07.1977

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Vydanie: 18.08.1977

73 6059 Valid

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia

Vydanie: 18.08.1977

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Vydanie: 18.08.1978

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Vydanie: 01.11.1978

73 0831 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

Vydanie: 15.05.1979

73 5305 Valid

Administratívne budovy

Vydanie: 19.06.1979

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Vydanie: 17.06.1980

73 5710 Valid

Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky

Vydanie: 13.07.1980

73 0833 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

Vydanie: 01.02.1981

73 0831 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

Vydanie: 01.08.1981

73 0202 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

Vydanie: 30.09.1981

73 0835 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

Vydanie: 01.03.1984

73 5305 Valid

Administratívne budovy

Vydanie: 01.03.1984

73 0221 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

Vydanie: 19.06.1984

73 0204 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

Vydanie: 28.06.1984

73 0212 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

Vydanie: 17.01.1985

73 0220 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

Vydanie: 13.02.1985

73 0203 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

Vydanie: 28.02.1985

Dotaz zabral 0,402s.