Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.040.01

Počet záznamov: 78

Back
73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Vydanie: 01.03.2003

73 4005 Withdraw

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy

Vydanie: 01.06.2005

73 4005 Withdraw

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 2: Postupy určenia predpokladanej životnosti

Vydanie: 01.06.2005

73 4005 Withdraw

Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 6: Postupy určenia environmentálnych účinkov

Vydanie: 01.06.2005

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie(ISO 16484-6: 2005)

Vydanie: 01.05.2006

73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

Vydanie: 01.04.2007

96 2001 Withdraw

Facility management. Návod na prípravu dohôd o facility managemente

Vydanie: 01.09.2007

96 2001 Withdraw

Facility management. Termíny a definície

Vydanie: 01.09.2007

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007/Amd 1: 2009)

Vydanie: 01.09.2008

95 0106 Withdraw

Kritériá na navrhovanie, manažment a riadenie údržby v budovách

Vydanie: 01.09.2008

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2009)

Vydanie: 01.09.2009

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007/Amd 1: 2009)

Vydanie: 01.11.2009

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec

Vydanie: 01.03.2011

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec

Vydanie: 01.09.2011

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2010)

Vydanie: 01.09.2011

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na posudzovanie environmentálnych vlastností

Vydanie: 01.09.2011

95 0106 Withdraw

Kritériá na navrhovanie, manažment a riadenie údržby v budovách

Vydanie: 01.11.2011

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 3: Rámec na posudzovanie sociálnych vlastností

Vydanie: 01.10.2012

73 0901 Withdraw

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 4: Rámec na posudzovanie ekonomických vlastností

Vydanie: 01.10.2012

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2012)

Vydanie: 01.11.2012

74 7400 Withdraw

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5:2014)

Vydanie: 01.10.2014

Dotaz zabral 0,410s.