Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.040.20

Number of records: 43

Back
73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 06.07.1977

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 18.08.1977

73 6059 Valid

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia

Release Date: 18.08.1977

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 18.08.1978

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.11.1978

73 5305 Valid

Administratívne budovy

Release Date: 19.06.1979

73 5710 Valid

Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky

Release Date: 13.07.1980

73 5305 Valid

Administratívne budovy

Release Date: 01.03.1984

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.06.1986

73 5120 Valid

Objekty kotolní s výkonom 3,5 MW a väčším. Spoločné ustanovenia

Release Date: 13.10.1986

73 0843 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

Release Date: 01.03.1987

73 5710 Valid

Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky

Release Date: 01.03.1988

73 5305 Valid

Administratívne budovy

Release Date: 01.04.1989

73 5305 Valid

Administratívne budovy

Release Date: 01.05.1989

73 5530 Valid

Sklady výbušnín a výbušných predmetov

Release Date: 20.07.1990

73 0839 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 01.02.1991

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.02.1991

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 14.05.1991

73 6059 Valid

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia

Release Date: 01.07.1991

73 0804 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

Release Date: 01.02.1992

73 0844 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

Release Date: 01.04.1992

Dotaz zabral 0,418s.