Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060

Number of records: 840

Back
72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 10: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení konzoliek

Release Date: 01.09.2001

74 7705 Valid

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z medeného plechu

Release Date: 01.10.2001

74 6492 Valid

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Zisťovanie odolnosti proti statickému krúteniu

Release Date: 01.10.2001

74 6482 Valid

Dverové krídla. Zisťovanie odolnosti proti nárazu tvrdým telesom

Release Date: 01.10.2001

74 6487 Valid

Dverové krídla. Všeobecná a miestna rovinnosť. Metóda merania

Release Date: 01.10.2001

74 6477 Valid

Dverové krídla. Všeobecná a miestna rovinnosť. Triedy tolerancií

Release Date: 01.10.2001

73 3610 Valid

Klampiarske práce stavebné

Release Date: 01.10.2001

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 3: Nosníky

Release Date: 01.10.2001

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 4: StÍpy

Release Date: 01.10.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 11: Stanovenie rozmerov a prevýšenia prekladov

Release Date: 01.12.2001

74 6484 Valid

Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému zaťaženiu

Release Date: 01.12.2001

74 6484 Valid

Dvere. Klasifikácia pevnostných požiadaviek

Release Date: 01.12.2001

74 6478 Valid

Okná a dvere. Vodotesnosť. Klasifikácia

Release Date: 01.12.2001

74 6496 Valid

Dvere. Klimatické vplyvy. Požiadavky a klasifikácia

Release Date: 01.12.2001

74 6491 Valid

Dverové krídla. Zisťovanie správania sa pri rôznych vlhkostiach pôsobiacich v ustálených klimatických podmienkach súčasne na oboch stranách dverového krídla

Release Date: 01.12.2001

74 6475 Valid

Ovládacie sily. Skúšobná metóda. Časť 2: Dvere

Release Date: 01.12.2001

74 7002 Valid

Závesné steny. Vodotesnosť. Funkčné požiadavky a klasifikácia

Release Date: 01.12.2001

74 4595 Valid

Dutinové podlahy

Release Date: 01.12.2001

74 6452 Valid

Rolety na strešné okná. Odolnosť proti zaťaženiu snehom. Skúšobná metóda

Release Date: 01.12.2001

74 6453 Valid

Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Požiadavky a triedenie. Časť 1: Rázová trubica

Release Date: 01.12.2001

74 6454 Valid

Okná, dvere a uzávery. Odolnosť proti výbuchu. Skúšobná metóda. Časť 1: Rázová trubica

Release Date: 01.12.2001

Dotaz zabral 0,410s.