Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060.20

Number of records: 106

Back
01 3431 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech

Release Date: 05.06.1985

73 3610 Valid

Klampiarske práce stavebné

Release Date: 07.12.1987

73 6734 Valid

Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

Release Date: 01.09.1996

74 7701 Valid

Materiály na strešné krytiny z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky zo zinkového plechu

Release Date: 01.04.1999

74 7705 Valid

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z medeného plechu

Release Date: 01.10.2001

73 3610 Valid

Klampiarske práce stavebné

Release Date: 01.10.2001

73 6762 Valid

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 3: Odvodnenie striech. Navrhovanie a výpočet

Release Date: 01.05.2002

72 7631 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie rozmerovej stálosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.09.2002

72 7640 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie dĺžky, šírky a rovinnosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.09.2002

72 7642 Valid

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie viditeľných chýb. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

Release Date: 01.09.2002

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-83: Osobitné požiadavky na ohrev strešných odtokov

Release Date: 01.09.2003

74 7716 Valid

Montované príslušenstvo na strechy. Pevne uchytené strešné rebríky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

Release Date: 01.05.2005

73 1901 Valid

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia

Release Date: 01.06.2005

74 7706 Valid

Žľabové háky na strešné odkvapové žľaby. Požiadavky a skúšky

Release Date: 01.07.2005

74 7705 Valid

Strešné odkvapové žľaby vystužené prednými návalkami a rúry na dažďovú vodu s preloženými spojmi vyrobené z plechu

Release Date: 01.08.2005

73 1901 Valid

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia

Release Date: 01.09.2005

74 7702 Valid

Prefabrikované príslušenstvo pre strešnú krytinu a obklad stien. Nástupné konštrukcie na strechu. Strešné lávky, nášľapné plochy a stupne

Release Date: 01.06.2006

74 7717 Valid

Samonosný plech na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky

Release Date: 01.06.2006

74 7703 Valid

Prefabrikované príslušenstvo pre strešnú krytinu. Strešné bezpečnostné háky.

Release Date: 01.07.2006

72 2612 Valid

Strešné krytiny. Spojité plastové strešné svetlíky so zahnutím dohora. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.03.2007

72 2613 Valid

Výrobky na pokrytie strechy pre nespojitú pokládku a výrobky na obklad stien. Tuhé podklady pre nespojitú strešnú krytinu. Definície a charakteristiky

Release Date: 01.03.2007

Dotaz zabral 0,405s.