Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.060.40

Počet záznamov: 144

Back
73 4212 Valid

Komíny. Komínové systémy s pálenými/keramickými komínovými vložkami. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy pre vzduchovo-spalinové komínové systémy

Vydanie: 01.11.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 2: Betónové komíny

Vydanie: 01.11.2007

73 4218 Valid

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 2: Komínové a vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív

Vydanie: 01.07.2008

73 1431 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-2: Veže, stožiare a komíny. Komíny

Vydanie: 01.08.2008

73 4215 Valid

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov

Vydanie: 01.12.2009

73 4215 Valid

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody

Vydanie: 01.12.2009

73 4110 Valid

Vysoké komíny murované

Vydanie: 01.05.2010

73 4207 Valid

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

Vydanie: 01.10.2010

73 1431 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-2: Veže, stožiare a komíny. Komíny

Vydanie: 01.09.2011

73 4205 Valid

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky (Konsolidovaný text)

Vydanie: 01.11.2011

73 4219 Valid

Nástavce komína. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy nezávislé od materiálu

Vydanie: 01.12.2011

73 4201 Valid

Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia

Vydanie: 01.02.2012

73 4210 Valid

Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Pripájanie palivových spotrebičov

Vydanie: 01.02.2012

73 4214 Valid

Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa

Vydanie: 01.04.2012

73 4202 Valid

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 1: Komínové vložky na suchú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.09.2012

73 4202 Valid

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 2: Komínové vložky na vlhkú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.09.2012

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednovrstvových oceľových komínoch a oceľových vložkách

Vydanie: 01.08.2013

73 4204 Valid

Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

Vydanie: 01.08.2013

73 4214 Valid

Komíny. Elastomérové tmely a elastomérové tesnenia. Požiadavky na materiál a skúšobné metódy. Časť 1: Tesnenie komínových vložiek

Vydanie: 01.01.2014

73 2605 Valid

Hodnotenie a údržba oceľových konštrukcií. Oceľové komíny

Vydanie: 01.03.2014

73 4213 Valid

Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 1: Bezdymové aplikácie

Vydanie: 01.07.2015

Dotaz zabral 0,323s.