Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.060.40

Počet záznamov: 144

Back
73 4216 Valid

Komíny. Komínové systémy s plastovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.09.2015

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Vydanie: 01.01.2017

73 4220 Valid

Komíny. Príslušenstvo. Časť 2: Komínové ventilátory. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.07.2017

73 4213 Valid

Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 2: Zariadenia nezávislé od interiérového vzduchu

Vydanie: 01.07.2017

73 4220 Valid

Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

Vydanie: 01.06.2019

73 4213 Valid

Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy

Vydanie: 01.10.2019

73 4206 Valid

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča na spaľovanie palív

Vydanie: 01.10.2019

73 4206 Valid

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov na spaľovanie palív

Vydanie: 01.10.2019

92 0811 Valid

Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 13: Komíny

Vydanie: 01.11.2019

73 4220 Valid

Komíny. Príslušenstvo. Časť 1: Komínové tlmiče. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.10.2020

73 4220 Valid

Komíny. Príslušenstvo. Časť 6: Kontrolné otvory. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.10.2020

73 4220 Valid

Komíny. Príslušenstvo. Časť 4: Spalinové klapky. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.10.2020

73 4220 Valid

Komíny. Príslušenstvo. Časť 7: Protidažďové kryty. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.01.2021

92 0811 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty

Vydanie: 01.02.2022

73 4211 Valid

Komíny. Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.07.2022

73 4216 Valid

Komíny. Navrhovanie, montáž a uvedenie do prevádzky. Časť 1: Komíny a dymovody pre otvorené spotrebiče palív

Vydanie: 01.10.2023

73 4216 Valid

Komíny. Navrhovanie, montáž a uvedenie do prevádzky. Časť 2: Komíny a dymovody pre uzavreté spotrebiče palív

Vydanie: 01.10.2023

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 9: Hodnotenie a údržba počas životnosti. Monitoring, kontroly, údržba, návrhy opatrení a revízne správy; potrebné zásahy a návrh opatrení

Vydanie: 01.03.2024

73 4111 Withdraw

Vysoké komíny železobetónové

Vydanie: 06.07.1961

73 4111 Withdraw

Vysoké komíny železobetónové

Vydanie: 01.12.1974

01 3427 Withdraw

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov

Vydanie: 16.03.1982

Dotaz zabral 0,412s.