Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.060.40

Počet záznamov: 144

Back
01 3427 Withdraw

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov

Vydanie: 01.04.1984

06 1610 Withdraw

Časti dymovodov domácich spotrebičov

Vydanie: 20.11.1984

01 3427 Withdraw

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie komínových a ventilačných prieduchov

Vydanie: 01.07.1987

73 4201 Withdraw

Navrhovanie komínov a dymovodov

Vydanie: 14.03.1988

73 4210 Withdraw

Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív

Vydanie: 14.03.1988

06 1615 Withdraw

Samočinné odťahové klapky. Technické predpisy

Vydanie: 08.11.1989

06 1610 Withdraw

Časti dymovodov domácich spotrebičov

Vydanie: 01.11.1990

73 0036 Withdraw

Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 3: Veže, stožiare a komíny

Vydanie: 01.11.2000

73 4202 Withdraw

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.11.2001

73 4112 Withdraw

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.12.2001

73 4211 Withdraw

Komíny. Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.02.2002

73 4201 Withdraw

Navrhovanie komínov a dymovodov

Vydanie: 01.02.2002

73 4210 Withdraw

Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív

Vydanie: 01.02.2002

73 4112 Withdraw

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 2: Betónové komíny

Vydanie: 01.09.2002

73 1401 Withdraw

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-2: Veže, stožiare a komíny. Komíny

Vydanie: 01.11.2002

73 4202 Withdraw

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.11.2002

73 4203 Withdraw

Komíny. Pálené/keramické tvarovky pre jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.04.2003

73 4204 Withdraw

Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

Vydanie: 01.04.2003

73 4112 Withdraw

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 4: Murované komínové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Vydanie: 01.08.2003

73 4202 Withdraw

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

Vydanie: 01.12.2003

73 4206 Withdraw

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

Vydanie: 01.01.2004

Dotaz zabral 0,404s.