Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.080

Počet záznamov: 760

Späť

Platná

Vydanie: 15.12.1959

CS

Stavebné práce. Tesárske práce stavebné

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.02.1973

CS

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.10.1973

CS

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1976

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.12.1977

CS

Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1980

CS

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.04.1981

CS

Skúška prídržnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.04.1981

CS

Skúška vodotesnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.04.1981

CS

Skúška mrazuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.04.1981

CS

Skúška prestupu vodných pár povrchovou úpravou stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 30.09.1981

CS

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1983

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.08.1983

CS

Skúška odolnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií proti náhlym teplotným zmenám

Objednať normu

Platná

Vydanie: 26.08.1983

CS

Skúška oderuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.04.1984

CS

Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.06.1984

CS

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.06.1984

CS

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 17.01.1985

CS

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.02.1985

CS

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 28.02.1985

CS

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

Objednať normu

Dotaz zabral 0,463s.