Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.080

Number of records: 763

Back
73 3150 Valid

Stavebné práce. Tesárske práce stavebné

Release Date: 15.12.1959

73 0821 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Release Date: 28.02.1973

74 2870 Valid

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Release Date: 19.10.1973

74 2870 Valid

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Release Date: 01.04.1976

73 2030 Valid

Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

Release Date: 09.12.1977

73 0821 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Release Date: 01.03.1980

73 2577 Valid

Skúška prídržnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu

Release Date: 14.04.1981

73 2578 Valid

Skúška vodotesnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

Release Date: 14.04.1981

73 2579 Valid

Skúška mrazuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

Release Date: 14.04.1981

73 2580 Valid

Skúška prestupu vodných pár povrchovou úpravou stavebných konštrukcií

Release Date: 14.04.1981

73 0202 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

Release Date: 30.09.1981

73 0821 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Release Date: 01.06.1983

73 2581 Valid

Skúška odolnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií proti náhlym teplotným zmenám

Release Date: 26.08.1983

73 2582 Valid

Skúška oderuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

Release Date: 26.08.1983

01 3480 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na výkresy stavebných konštrukcií

Release Date: 05.04.1984

73 0221 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

Release Date: 19.06.1984

73 0204 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

Release Date: 28.06.1984

73 0212 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

Release Date: 17.01.1985

73 0220 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

Release Date: 13.02.1985

73 0203 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

Release Date: 28.02.1985

73 2031 Valid

Skúšanie stavebných objektov, konštrukcií a dielcov. Spoločné ustanovenia

Release Date: 13.03.1985

Dotaz zabral 0,427s.