Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.080.40

Počet záznamov: 245

Späť

Platná

Vydanie: 19.10.1973

CS

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1976

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.12.1986

SK

Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 14.09.1987

CS

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 11.04.1988

SK

Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1988

Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

Objednať normu

Platná

Vydanie: 21.09.1989

CS

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Betónové konštrukcie. Metódy skúšok priľnavosti ochranných povlakov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1993

CS

Drsnosť povrchu stavebných konštrukcií

Objednať normu

STN EN 991

73 2032

Platná

Vydanie: 01.07.1997

SK

Stanovenie rozmerov prefabrikovaných vystužených stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z medzerovitého ľahkého betónu z pórovitého kameniva

Objednať normu

STN EN 989

73 2040

Platná

Vydanie: 01.07.1997

SK

Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou skúšky vytláčaním

Objednať normu

STN EN 992

73 1336

Platná

Vydanie: 01.07.2000

SK

Stanovenie objemovej hmotnosti v suchom stave ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie tvaru a rozmerov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie ohybnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška obojsmerným ohýbaním

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie pevnosti pri priečnom zaťažení

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie pevnosti v ťahu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2000

SK

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie nepriepustnosti (stanovenie strát vody)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vývoja pevnosti v ťahu polymérov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Infračervená analýza

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vzájomnej priľnavosti ocele na určenie vlastností lepidiel na stavebné účely

Objednať normu

Dotaz zabral 0,405s.