Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.080.40

Number of records: 245

Back
74 2870 Valid

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Release Date: 19.10.1973

74 2870 Valid

Oceľové kotvy na kotvenie káblov konštrukcií z dodatočne predpätého betónu

Release Date: 01.04.1976

73 2011 Valid

Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

Release Date: 19.12.1986

01 3481 Valid

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií

Release Date: 14.09.1987

73 1340 Valid

Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky

Release Date: 11.04.1988

73 2011 Valid

Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií

Release Date: 01.09.1988

73 1344 Valid

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Betónové konštrukcie. Metódy skúšok priľnavosti ochranných povlakov

Release Date: 21.09.1989

73 2520 Valid

Drsnosť povrchu stavebných konštrukcií

Release Date: 01.03.1993

73 2032 Valid

Stanovenie rozmerov prefabrikovaných vystužených stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z medzerovitého ľahkého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.1997

73 2040 Valid

Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou skúšky vytláčaním

Release Date: 01.07.1997

73 1336 Valid

Stanovenie objemovej hmotnosti v suchom stave ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.2000

74 2881 Valid

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie tvaru a rozmerov

Release Date: 01.11.2000

74 2881 Valid

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie ohybnosti

Release Date: 01.11.2000

74 2881 Valid

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška obojsmerným ohýbaním

Release Date: 01.11.2000

74 2881 Valid

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie pevnosti pri priečnom zaťažení

Release Date: 01.11.2000

74 2881 Valid

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie pevnosti v ťahu

Release Date: 01.11.2000

74 2881 Valid

Oceľové hadice z vinutého pása do predpätého betónu. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie nepriepustnosti (stanovenie strát vody)

Release Date: 01.11.2000

73 2112 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vývoja pevnosti v ťahu polymérov

Release Date: 01.07.2001

73 2117 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Infračervená analýza

Release Date: 01.07.2001

73 2118 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vzájomnej priľnavosti ocele na určenie vlastností lepidiel na stavebné účely

Release Date: 01.07.2001

73 2115 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prídržnosti pri odtrhových skúškach

Release Date: 01.07.2001

Dotaz zabral 0,425s.