Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.090

Number of records: 33

Back
73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 18.08.1977

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 18.08.1977

73 6057 Valid

Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia

Release Date: 10.08.1987

73 6058 Valid

Hromadné garáže. Základné ustanovenia

Release Date: 10.08.1987

73 6058 Valid

Hromadné garáže. Základné ustanovenia

Release Date: 01.10.1988

73 6058 Valid

Hromadné garáže. Základné ustanovenia

Release Date: 01.08.1989

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.02.1991

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.02.1991

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.06.1999

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.06.1999

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.04.2002

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.04.2002

72 3012 Valid

Betónové prefabrikáty. Garáže. Časť 1: Požiadavky na železobetónové garáže monolitické alebo z veľkoplošných panelov

Release Date: 01.10.2005

73 0837 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

Release Date: 01.06.2006

73 0838 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

Release Date: 01.06.2006

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach

Release Date: 01.01.2016

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach

Release Date: 01.06.2016

74 6610 Valid

Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti

Release Date: 01.03.2017

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach

Release Date: 01.10.2019

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach

Release Date: 01.08.2023

36 1055 Valid

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach

Release Date: 01.08.2023

Dotaz zabral 0,548s.