Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.01

Number of records: 89

Back
73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 1: Všeobecné kritériá

Release Date: 01.04.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 2: Merania metódou chránenej teplej dosky

Release Date: 01.04.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 3: Merania metódou meradla tepelného toku

Release Date: 01.04.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 4: Merania metódami teplej komory

Release Date: 01.10.2001

73 0575 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 5: Merania metódami skúšania potrubí

Release Date: 01.10.2001

73 0572 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Suché a vlhké výrobky so stredným a nízkym tepelným odporom

Release Date: 01.10.2001

73 0573 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Výrobky s vysokým a stredným tepelným odporom

Release Date: 01.10.2001

73 0568 Valid

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie súčiniteľa vlhkostnej rozťažnosti

Release Date: 01.10.2001

73 0577 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie vlhkosti sušením pri zvýšenej teplote (ISO 12570: 2000/Amd1: 2013)

Release Date: 01.10.2002

73 0596 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie koeficientu nasiakavosti pri čiastočnom ponorení (ISO 15148:2002/Amd 1: 2016)

Release Date: 01.08.2003

72 0010 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Prekážky obchodu

Release Date: 01.06.2009

72 0011 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania regulovaných nebezpečných látok zo stavebných výrobkov založené na postupoch bez skúšania (WT), bez ďalšieho skúšania(WFT/FT)

Release Date: 01.06.2009

72 0012 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah regulovaných nebezpečných látok. Výber analytických metód

Release Date: 01.02.2011

72 0013 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Koncept horizontálnych skúšobných postupov na podporu požiadaviek smernice o stavebných výrobkoch

Release Date: 01.02.2011

72 7222 Valid

Tepelnoizolačné výrobky. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Dobrovoľná certifikácia suroviny

Release Date: 01.12.2011

72 0014 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Doplnok k odoberaniu vzoriek

Release Date: 01.12.2011

65 6520 Valid

Zmiešavanie (blending) kyslíkatých zlúčenín v súlade s požiadavkami súčasnej EN 228

Release Date: 01.01.2013

73 0577 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie vlhkosti sušením pri zvýšenej teplote (ISO 12570: 2000/Amd1: 2013)

Release Date: 01.12.2013

72 0017 Valid

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Používanie harmonizovaných horizontálnych metód na posudzovanie

Release Date: 01.01.2014

72 0019 Valid

Stavebné výrobky. Hodnotenie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny na štatistické hodnotenie stanovených hodnôt. Časť 1: Zásady a pravidlá používania

Release Date: 01.04.2016

72 0019 Valid

Stavebné výrobky. Hodnotenie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny na štatistické hodnotenie stanovených hodnôt. Časť 2: Technický a štatistický základ

Release Date: 01.04.2016

Dotaz zabral 0,452s.