Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.100.10

Počet záznamov: 413

Back
72 2452 Valid

Skúška mrazuvzdornosti malty

Vydanie: 06.11.1968

72 2453 Valid

Skúška objemovej stálosti malty

Vydanie: 06.11.1968

72 1206 Valid

Sadrovec a anhydrit ako prísada do cementu

Vydanie: 29.06.1972

72 1206 Valid

Sadrovec a anhydrit ako prísada do cementu

Vydanie: 01.09.1974

72 1206 Valid

Sadrovec a anhydrit ako prísada do cementu

Vydanie: 01.06.1976

72 2113 Valid

Stanovenie mernej hmotnosti cementu

Vydanie: 17.12.1987

72 2113 Valid

Stanovenie mernej hmotnosti cementu

Vydanie: 15.07.1993

72 2100 Valid

Metódy skúšania cementu. 4. časť: Kvantitatívne stanovenie hlavných zložiek

Vydanie: 01.11.1996

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 1: Stanovenie zrnitosti (sitovým rozborom)

Vydanie: 01.09.2000

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 2: Odber hrubých vzoriek mált a príprava mált na skúšky

Vydanie: 01.09.2000

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 4: Stanovenie konzistencie čerstvej malty (pomocou penetrátora)

Vydanie: 01.09.2000

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti čerstvej malty

Vydanie: 01.09.2000

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 7: Stanovenie obsahu vzduchu v čerstvej malte

Vydanie: 01.09.2000

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 19: Stanovenie priepustnosti vodnej pary stvrdnutými podkladovými a krycími omietkovými maltami

Vydanie: 01.09.2000

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 3: Stanovenie konzistencie čerstvej malty (pomocou rozlievacieho stolíka)

Vydanie: 01.09.2000

72 2636 Valid

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 4: Stanovenie hustoty a objemovej hmotnosti a celkovej a otvorenej pórovitosti murovacích prvkov z prírodného kameňa

Vydanie: 01.01.2001

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 9: Stanovenie času spracovateľnosti čerstvej malty a jeho spresnenie

Vydanie: 01.08.2001

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 10: Stanovenie objemovej hmotnosti zatvrdnutej malty

Vydanie: 01.08.2001

72 2441 Valid

Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 17: Stanovenie obsahu vo vode rozpustných chloridov v čerstvých maltách

Vydanie: 01.10.2001

73 2122 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Granulometrická analýza. Časť 1: Skúšobná metóda na suché zložky vopred zamiešaných mált

Vydanie: 01.12.2002

73 2128 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 1: Skúška rozliatia tixotropných mált

Vydanie: 01.12.2002

Dotaz zabral 0,414s.