Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.100.15

Počet záznamov: 441

Back
72 1173 Valid

Stanovenie odplaviteľných častíc a hlinených hrudiek v kamenive

Vydanie: 06.12.1967

72 1018 Valid

Laboratórne stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín

Vydanie: 03.04.1970

72 1021 Valid

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

Vydanie: 03.04.1970

72 1022 Valid

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

Vydanie: 03.04.1970

72 2009 Valid

Troska vysokopecná granulovaná. Skúšanie

Vydanie: 14.03.1973

72 1029 Valid

Stanovenie adsorpcie vody podľa Enslina

Vydanie: 08.02.1974

72 2070 Valid

Popolček na podkladné vrstvy vozoviek spevnených cementom

Vydanie: 02.04.1976

72 2009 Valid

Troska vysokopecná granulovaná. Skúšanie

Vydanie: 01.06.1976

72 1160 Valid

Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa

Vydanie: 13.12.1977

72 1162 Valid

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii

Vydanie: 24.10.1981

72 1027 Valid

Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín v edometri

Vydanie: 26.08.1983

72 1022 Valid

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

Vydanie: 01.09.1986

72 1800 Valid

Prírodný stavebný kameň na kamenárske výrobky. Technické požiadavky

Vydanie: 02.03.1987

72 1015 Valid

Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín

Vydanie: 21.11.1988

72 1191 Valid

Skúšanie miery namŕzavosti zemín

Vydanie: 05.12.1988

72 1019 Valid

Laboratórne stanovenie zmršťovania zemín

Vydanie: 09.06.1989

72 1800 Valid

Prírodný stavebný kameň na kamenárske výrobky. Technické požiadavky

Vydanie: 01.04.1990

72 1020 Valid

Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín

Vydanie: 14.05.1990

72 2030 Valid

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.06.1992

72 2030 Valid

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie celkovej síry

Vydanie: 01.06.1992

72 2030 Valid

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie arzénu spektrofotometrickou metódou

Vydanie: 01.06.1992

Dotaz zabral 0,417s.