Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.30

Number of records: 663

Back
73 1327 Valid

Stanovenie sorpčných vlastností betónu

Release Date: 22.09.1971

73 1328 Valid

Stanovenie súdržnosti ocele s betónom

Release Date: 22.09.1971

73 1375 Valid

Rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti

Release Date: 29.12.1971

72 3162 Valid

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 06.04.1972

72 3163 Valid

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry na dažďové odpadové vody. Technické požiadavky

Release Date: 06.04.1972

73 6180 Valid

Hmoty na ošetrovanie povrchu čerstvého betónu

Release Date: 04.08.1976

73 2030 Valid

Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

Release Date: 09.12.1977

73 1328 Valid

Stanovenie súdržnosti ocele s betónom

Release Date: 01.07.1978

72 3162 Valid

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.01.1980

72 3163 Valid

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry na dažďové odpadové vody. Technické požiadavky

Release Date: 01.03.1981

73 1370 Valid

Nedeštruktívne skúšanie betónu. Spoločné ustanovenia

Release Date: 24.12.1981

73 1372 Valid

Rezonančná metóda skúšania betónu

Release Date: 24.12.1981

73 1330 Valid

Urýchlené skúšky kockovej pevnosti betónu

Release Date: 30.01.1985

73 1332 Valid

Stanovenie tuhnutia betónu

Release Date: 13.02.1985

73 2035 Valid

Skúšanie stavebných dielcov na zaťaženie rázom

Release Date: 08.05.1985

73 1314 Valid

Rozbor betónovej zmesi

Release Date: 19.06.1985

72 3156 Valid

Skúšanie betónových rúr

Release Date: 20.08.1985

72 3376 Valid

Betónové káblové tvárnice. Technické požiadavky

Release Date: 05.12.1985

73 1311 Valid

Skúšanie betónovej zmesi a betónu. Spoločné ustanovenia

Release Date: 18.06.1986

73 1317 Valid

Stanovenie pevnosti betónu v tlaku

Release Date: 18.06.1986

72 3155 Valid

Betónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 10.08.1987

Dotaz zabral 0,416s.