Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.30

Number of records: 663

Back
72 3156 Valid

Skúšanie betónových rúr

Release Date: 01.11.2003

72 3162 Valid

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.11.2003

72 3163 Valid

Betónové prefabrikáty. Betónové rúry na dažďové odpadové vody. Technické požiadavky

Release Date: 01.11.2003

72 3020 Valid

Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár

Release Date: 01.01.2004

73 2137 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie vodotesnosti injektovaných ustálených trhlín v betóne

Release Date: 01.05.2004

72 2014 Valid

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu

Release Date: 01.06.2004

72 3210 Valid

Terazzové dlaždice. Časť 1: Terazzové dlaždice na vnútorné použitie

Release Date: 01.11.2004

72 3210 Valid

Terazzové dlaždice. Časť 2: Terazzové dlaždice na vonkajšie použitie

Release Date: 01.12.2004

72 3210 Valid

Terazzové dlaždice. Časť 2: Terazzové dlaždice na vonkajšie použitie

Release Date: 01.03.2005

73 1200 Valid

Terminológia v odbore betónu a betonárskych prác

Release Date: 01.04.2005

72 3009 Valid

Betónové prefabrikáty. Štiepkobetón. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2005

72 3008 Valid

Betónové prefabrikáty. Stožiare

Release Date: 01.05.2005

72 2636 Valid

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 20: Stanovenie rovinnosti povrchov murovacích prvkov

Release Date: 01.08.2005

73 1304 Valid

Skúšanie betónu. Časť 3: Odtrhová skúška

Release Date: 01.09.2005

72 3012 Valid

Betónové prefabrikáty. Garáže. Časť 1: Požiadavky na železobetónové garáže monolitické alebo z veľkoplošných panelov

Release Date: 01.10.2005

72 3210 Valid

Terazzové dlaždice. Časť 1: Terazzové dlaždice na vnútorné použitie

Release Date: 01.10.2005

72 3173 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda na stanovenie zachovania pevnosti sklených vlákien v cemente a betóne (skúška SIC)

Release Date: 01.12.2005

73 1305 Valid

Skúšanie striekaného betónu. Časť 1: Odber vzoriek čerstvého a zatvrdnutého betónu

Release Date: 01.12.2005

72 3174 Valid

Betónové prefabrikáty. Všeobecné pravidlá na vnútropodnikovú kontrolu výroby betónu s kovovými vláknami

Release Date: 01.12.2005

73 1366 Valid

Stanovenie pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetónu

Release Date: 01.02.2006

73 1334 Valid

Stanovenie pevnosti v tlaku ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.02.2006

Dotaz zabral 0,322s.